Anthem Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Anthem Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
189.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
165.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
127.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
126.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
124.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
104.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
104.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
104.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
98.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
90.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
87.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
87.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
83.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
76.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
75.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
75.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
71.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
69.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
69.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
69.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
69.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
69.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
67.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
66.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
64.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
63.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
58.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
56.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
56.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
54.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
52.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
52.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
48.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
47.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
47.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
46.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
46.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
46.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
46.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
45.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
40.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
40.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
40.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
40.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
40.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
40.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
40.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
40.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
40.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
40.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
40.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
38.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
38.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
34.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
34.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
34.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
33.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
32.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
32.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
32.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
30.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
29.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
29.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
29.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
29.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
29.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
29.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
28.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
28.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
28.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
28.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
28.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
27.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
24.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
23.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
23.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
23.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
23.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
23.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
23.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
23.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
23.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
23.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
23.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
23.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
20.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
20.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
19.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
17.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
17.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
17.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
17.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
17.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
17.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
17.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
17.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
17.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
17.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
17.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
16.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
16.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
16.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
16.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
16.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
15.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
14.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
14.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
14.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
13.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
13.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
12.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
12.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
12.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
12.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
12.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
11.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
11.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
11.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
11.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
11.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
11.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
11.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
11.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
11.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
11.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
11.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
11.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
5.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.8 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
5.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
5.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
5.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
5.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
5.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
5.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
4.1 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
149.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
130.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
101.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
98.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
83.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
83.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
82.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
78.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
71.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
69.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
69.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
66.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
60.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
60.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
59.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
56.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
55.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
55.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
55.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
55.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
54.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
53.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
52.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
50.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
50.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
46.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
46.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
45.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
44.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
43.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
41.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
41.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
41.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
38.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
37.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
37.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
37.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
36.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
36.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
36.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
36.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
35.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
35.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
32.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
32.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
32.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
32.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
32.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
32.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
32.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
32.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
32.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
32.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
31.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
30.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
30.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
27.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
27.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
27.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
25.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
25.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
25.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
24.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
23.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
23.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
23.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
23.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
22.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
22.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
22.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
22.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
22.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
21.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
19.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
19.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
18.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
18.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
18.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
18.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
18.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
18.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
18.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
18.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
18.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
18.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
18.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
16.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
15.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
13.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
13.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
13.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
13.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
13.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
13.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
13.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
13.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
13.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
13.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
13.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
13.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
13.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
13.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
12.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
12.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
12.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
12.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
12.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
12.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
12.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
12.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
12.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
12.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
11.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
11.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
10.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
9.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
9.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
9.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
9.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
9.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
9.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
9.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
9.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
9.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
9.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
9.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
9.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
9.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
9.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
9.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
9.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
4.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
4.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
4.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
4.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
4.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
4.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
4.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
4.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
4.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
4.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
3.2 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
82.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
71.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
55.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
55.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
53.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
45.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
45.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
44.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
39.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
37.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
37.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
36.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
33.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
32.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
32.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
30.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
29.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
29.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
28.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
27.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
27.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
25.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
25.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
24.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
24.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
23.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
22.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
22.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
22.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
21.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
20.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
20.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
20.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
19.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
19.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
17.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
17.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
17.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
17.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
16.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
16.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
15.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
15.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
14.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
14.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
14.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
14.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
13.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
12.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
12.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
12.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
12.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
12.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
12.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
12.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
12.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
12.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
12.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
11.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
10.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
10.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
10.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
10.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
10.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
10.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
10.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
10.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
10.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
10.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
9.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
8.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
8.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
8.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
7.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
7.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
7.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
7.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
7.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
7.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
7.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
7.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
7.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
7.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
7.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
7.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
7.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
6.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
6.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
6.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
6.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
6.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
6.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
5.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
5.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
5.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
5.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
5.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
5.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
5.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
5.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
5.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
5.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
5.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
5.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
5.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
5.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
5.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
5.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
5.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
5.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
3.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
3.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
2.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
2.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
2.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
2.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
2.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
2.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
2.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
2.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
2.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
2.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
2.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
2.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
2.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
1.8 FPS
 Anthem Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Anthem Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Core i5-3570 / AMD FX-6350
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 10 64 bit
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9 280X
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn