NVIDIA TITAN Xp
vs
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

NVIDIA TITAN Xp
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
TITAN Xp RTX 2080 Ti Sự khác biệt
NVIDIA TITAN Xp NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Giá ₫ 28,009,767.1 ₫ 27,729,435.8 280331.3 (1%)
Năm 2017 2018 1 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 82C 83C 1 (1%)
Max fan tiếng ồn 50dB 49.2dB 0.8 (2%)
Đề nghị Power Supply 600W 600W 0 (0%)
Benchmark CPU Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99) Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 130.3 FPS 165.3 FPS 35 (27%)
Trung bình 1440p hiệu suất 97.5 FPS 126.0 FPS 28.5 (29%)
Trung bình 4K hiệu suất 59.5 FPS 75.6 FPS 16.1 (27%)
Bộ nhớ 12 GB 11 GB 1 (8%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 214,920.6 ₫ 183,617.0 31303.6 (15%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 287,339.6 ₫ 240,851.3 46488.3 (16%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 470,722.9 ₫ 401,340.9 69382 (15%)
popover.html 62/100 66/100 4 (6%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp TITAN Xp từ RTX 2080 Ti để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RTX 2080 Ti nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA TITAN Xp
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
145
162.1
173
192.8
2019 Anthem
94
104.5
111
124.3
2019 Far Cry New Dawn
137
153.2
163
182.1
2019 Resident Evil 2
170
189.0
198
220.8
2019 Metro Exodus
75
84.3
88
98.4
2019 World War Z
144
160.8
190
212.0
2019 Gears of War 5
90
100.9
125
139.7
2019 F1 2019
113
126.6
157
175.3
2019 GreedFall
102
114.0
142
157.9
2019 Borderlands 3
72
80.1
99
110.9
2019 Call of Duty Modern Warfare
138
154.0
191
213.2
2019 Red Dead Redemption 2
53
59.3
73
82.1
2019 Need For Speed: Heat
83
93.2
116
129.0
2018 Call of Duty: Black Ops 4
182
202.8
182
202.9
2018 F1 2018
157
174.7
148
165.2
2018 Far Cry 5
116
128.9
101
112.7
2018 Assassin's Creed Odyssey
79
88.1
73
81.7
2018 Final Fantasy XV
123
136.9
126
141.1
2018 Shadow of the Tomb Raider
123
136.9
123
137.4
2018 Forza Horizon 4
144
160.1
137
152.7
2018 Fallout 76
160
178.2
146
163.3
2018 Hitman 2
125
139.4
114
127.1
2018 Just Cause 4
28
31.6
116
129.1
2018 Monster Hunter: World
30
34.0
125
139.1
2018 Strange Brigade
146
162.5
184
204.6
2018 Battlefield V
153
170.5
167
186.5
2017 Assassin's Creed Origins
107
119.7
108
120.9
2017 Shadow of War
139
154.6
128
143.2
2017 Total War: Warhammer II
109
122.0
107
119.1
2017 Wolfenstein II
247
274.8
241
268.3
2017 Destiny 2
207
230.4
207
230.6
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
117
130.2
110
123.0
2017 Fortnite Battle Royale
144
160.4
137
152.8
2017 Need For Speed: Payback
39
43.7
161
178.9
2017 For Honor
52
58.2
214
238.5
2017 Project CARS 2
37
41.4
152
168.9
2017 Forza Motorsport 7
45
50.0
184
204.7
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
110
122.9
109
121.3
2016 Battlefield 1
167
186.3
149
165.8
2016 Overwatch
223
248.2
213
236.8
2016 Dishonored 2
27
30.1
110
123.2
2015 Grand Theft Auto V
137
152.7
129
144.3
2015 Rocket League
152
169.9
626
695.6
2015 Need For Speed
42
47.0
173
192.8
2015 Project CARS
40
45.3
166
184.8
2015 Rainbow Six Siege
286
318.2
304
337.8
2012 Counter-Strike: Global Offensive
104
116.4
429
477.0
2009 League of Legends
196
218.4
804
894.4

2560x1440

NVIDIA TITAN Xp
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
96
120.7
114
143.6
2019 Anthem
66
83.0
78
98.6
2019 Far Cry New Dawn
95
119.0
113
141.4
2019 Resident Evil 2
101
127.3
118
148.7
2019 Metro Exodus
52
65.4
61
76.6
2019 World War Z
93
117.4
123
154.7
2019 Gears of War 5
58
73.2
81
101.3
2019 F1 2019
71
89.6
99
124.1
2019 GreedFall
65
82.4
91
114.1
2019 Borderlands 3
44
56.2
62
77.8
2019 Call of Duty Modern Warfare
88
110.9
122
153.5
2019 Red Dead Redemption 2
38
48.5
53
67.2
2019 Need For Speed: Heat
58
73.2
81
101.3
2018 Call of Duty: Black Ops 4
112
140.4
112
140.4
2018 F1 2018
114
142.8
120
150.5
2018 Far Cry 5
93
116.3
88
110.7
2018 Assassin's Creed Odyssey
52
65.6
52
65.6
2018 Final Fantasy XV
78
98.3
83
103.9
2018 Shadow of the Tomb Raider
77
96.8
85
106.6
2018 Forza Horizon 4
107
134.7
102
128.1
2018 Fallout 76
120
150.8
123
154.8
2018 Hitman 2
72
90.9
66
83.0
2018 Just Cause 4
18
23.3
76
95.4
2018 Monster Hunter: World
19
23.8
77
97.4
2018 Strange Brigade
90
113.2
114
142.5
2018 Battlefield V
105
131.3
116
145.5
2017 Assassin's Creed Origins
76
95.5
76
95.3
2017 Shadow of War
93
116.6
91
114.2
2017 Total War: Warhammer II
72
90.0
79
99.2
2017 Wolfenstein II
158
197.7
163
204.2
2017 Destiny 2
158
198.0
158
197.8
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
79
98.9
75
94.3
2017 Fortnite Battle Royale
83
104.0
79
99.0
2017 Need For Speed: Payback
25
31.6
103
129.1
2017 For Honor
27
34.0
111
139.1
2017 Project CARS 2
23
29.1
95
119.2
2017 Forza Motorsport 7
36
45.3
147
184.8
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
85
106.6
84
106.2
2016 Battlefield 1
125
156.7
127
159.7
2016 Overwatch
137
171.8
130
163.6
2016 Dishonored 2
20
25.8
84
105.4
2015 Grand Theft Auto V
92
115.3
97
121.9
2015 Rocket League
58
72.9
238
298.1
2015 Need For Speed
29
36.3
119
149.0
2015 Project CARS
27
34.4
112
141.1
2015 Rainbow Six Siege
164
205.9
174
218.6
2012 Counter-Strike: Global Offensive
77
97.0
318
397.5
2009 League of Legends
97
121.4
397
496.9

3840x2160

NVIDIA TITAN Xp
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
50
72.0
59
85.7
2019 Anthem
31
44.9
37
53.6
2019 Far Cry New Dawn
44
63.0
52
75.0
2019 Resident Evil 2
43
62.6
51
73.3
2019 Metro Exodus
28
41.2
33
48.2
2019 World War Z
47
67.5
62
89.1
2019 Gears of War 5
32
46.2
44
64.0
2019 F1 2019
39
57.0
55
78.9
2019 GreedFall
23
33.9
32
47.0
2019 Borderlands 3
20
29.3
28
40.5
2019 Call of Duty Modern Warfare
46
66.2
64
91.7
2019 Red Dead Redemption 2
21
30.8
29
42.6
2019 Need For Speed: Heat
32
46.2
44
64.0
2018 Call of Duty: Black Ops 4
52
74.9
52
74.8
2018 F1 2018
64
91.8
69
99.8
2018 Far Cry 5
45
65.6
50
71.7
2018 Assassin's Creed Odyssey
32
46.0
32
46.1
2018 Final Fantasy XV
38
54.9
41
59.7
2018 Shadow of the Tomb Raider
37
52.9
42
60.5
2018 Forza Horizon 4
62
88.6
59
85.1
2018 Fallout 76
58
83.1
59
85.1
2018 Hitman 2
37
52.9
34
49.2
2018 Just Cause 4
8
12.2
34
49.7
2018 Monster Hunter: World
7
11.3
32
46.7
2018 Strange Brigade
43
61.6
54
77.6
2018 Battlefield V
54
77.3
60
86.1
2017 Assassin's Creed Origins
42
61.0
43
61.5
2017 Shadow of War
47
68.0
51
73.0
2017 Total War: Warhammer II
35
50.3
39
56.9
2017 Wolfenstein II
82
117.8
87
124.9
2017 Destiny 2
69
98.9
69
99.4
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
39
56.5
37
53.3
2017 Fortnite Battle Royale
39
56.5
37
53.8
2017 Need For Speed: Payback
15
21.9
62
89.5
2017 For Honor
11
16.9
48
69.6
2017 Project CARS 2
17
24.4
69
99.3
2017 Forza Motorsport 7
26
37.8
108
155.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
66
95.2
62
89.7
2016 Battlefield 1
68
98.3
69
99.5
2016 Overwatch
61
87.8
58
83.9
2016 Dishonored 2
14
20.4
58
83.4
2015 Grand Theft Auto V
48
68.7
45
64.4
2015 Rocket League
23
34.0
97
139.1
2015 Need For Speed
17
24.4
69
99.3
2015 Project CARS
17
24.4
69
99.3
2015 Rainbow Six Siege
66
95.3
70
101.4
2012 Counter-Strike: Global Offensive
61
87.4
250
357.7
2009 League of Legends
33
48.5
139
198.7
TITAN Xp vs RTX 2080 Ti with i7-7700K vs i7-8700K at 1080p and ultra vs ultra settings
TITAN Xp vs RTX 2080 Ti with i7-7700K vs i7-8700K at 1440p and ultra vs ultra settings
TITAN Xp vs RTX 2080 Ti with i7-7700K vs i7-8700K at 4K and ultra vs ultra settings

NVIDIA TITAN Xp / i7-7700K

Về chi phí, giá cả rõ ràng là một vấn đề chính hãng ở đây TITAN Xp và giá của chỉ đơn giản là vô lý. Đối với những người trên 1080p hoặc thậm chí 1440p TITAN Xp màn hình, là rất tốn kém và có những lựa chọn giá trị tốt hơn trong ngắn hạn. Nó là đáng chú ý TITAN Xp rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ TITAN Xp , 12288 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về TITAN Xp điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

adsense-leader.html

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / i7-8700K

Về chi phí, giá cả rõ ràng là một vấn đề chính hãng ở đây RTX 2080 Ti và giá của chỉ đơn giản là vô lý. Đối với những người trên 1080p hoặc thậm chí 1440p RTX 2080 Ti màn hình, là rất tốn kém và có những lựa chọn giá trị tốt hơn trong ngắn hạn. Nó là đáng chú ý RTX 2080 Ti rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RTX 2080 Ti , 11264 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về RTX 2080 Ti điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

setupad-728x90.html

TITAN Xp vs RTX 2080 Ti Specifications Comparison

Board Design

TITAN Xp RTX 2080 Ti
Board NumberPG611 SKU 30PG150 SKU 30
Length10.5 inches 267 mm10.5 inches 267 mm
Outputs1x HDMI3x DisplayPort1x HDMI3x DisplayPort1x USB Type-C
Power Connectors1x 6-pin + 1x 8-pin2x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP250 W250 W

Clock Speeds

TITAN Xp RTX 2080 Ti
Boost Clock1582 MHz1545 MHz
GPU Clock1405 MHz1350 MHz
Memory Clock1426 MHz 11408 MHz effective1750 MHz 14000 MHz effective

Graphics Card

TITAN Xp RTX 2080 Ti
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationGeForce 1000GeForce 2000
Launch Price1,199 USD999 USD
ProductionActiveActive
Release DateApr 6th, 2017Sep 20th, 2018

Graphics Features

TITAN Xp RTX 2080 Ti
CUDA6.17.5
DirectX12.0 (12_1)12.0 (12_1)
OpenCL1.22
OpenGL4.64.6
Shader Model6.16.1
Vulkan1.1.821.1.82

Graphics Processor

TITAN Xp RTX 2080 Ti
ArchitecturePascalTuring
Die Size471 mm²754 mm²
GPU NameGP102TU102
GPU VariantGP102-450-A1TU102-300-K1-A1
Process Size16 nm12 nm
Transistors11,800 million18,600 million

Memory

TITAN Xp RTX 2080 Ti
Bandwidth547.6 GB/s616.0 GB/s
Memory Bus384 bit352 bit
Memory Size12288 MB11264 MB
Memory TypeGDDR5XGDDR6

Render Config

TITAN Xp RTX 2080 Ti
ROPs9688
SM Count3068
Shading Units38404352
TMUs240272

Theoretical Performance

TITAN Xp RTX 2080 Ti
FP16 (half) performance189.8 GFLOPS (1:64)26,895 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) performance12,150 GFLOPS13,448 GFLOPS
FP64 (double) performance379.7 GFLOPS (1:32)420.2 GFLOPS (1:32)
Pixel Rate151.9 GPixel/s136.0 GPixel/s
Texture Rate379.7 GTexel/s420.2 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn