NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
vs
NVIDIA TITAN Xp

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
RTX 2070 SUPER TITAN Xp Sự khác biệt
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA TITAN Xp
Giá ₫ 11,657,109.1 ₫ 28,009,767.1 16352658 (140%)
Năm 2019 2017 2 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 74C 82C 8 (11%)
Max fan tiếng ồn 45.6dB 50dB 4.4 (10%)
Đề nghị Power Supply 565W 600W 35 (6%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn High Quality Settings High Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 167.1 FPS 165.3 FPS 1.8 (1%)
Trung bình 1440p hiệu suất 116.5 FPS 116.5 FPS 0 (0%)
Trung bình 4K hiệu suất 67.1 FPS 68.5 FPS 1.4 (2%)
Bộ nhớ 8 GB 12 GB 4 (50%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 88,304.4 ₫ 214,920.6 126616.2 (143%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 119,608.0 ₫ 287,339.6 167731.6 (140%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 200,670.5 ₫ 470,722.9 270052.4 (135%)
popover.html 87/100 65/100 22 (25%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp TITAN Xp từ RTX 2070 SUPER để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RTX 2070 SUPER nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
156
174.0
177
197.1
2019 Anthem
112
125.0
125
139.5
2019 Far Cry New Dawn
150
167.0
169
188.2
2019 Resident Evil 2
175
195.0
201
224.0
2019 Metro Exodus
95
106.0
107
119.3
2019 World War Z
154
172.0
176
195.8
2019 Gears of War 5
123
137.5
122
135.9
2019 F1 2019
147
163.6
145
161.6
2019 GreedFall
135
150.8
134
149.0
2019 Borderlands 3
104
116.4
103
115.1
2019 Call of Duty Modern Warfare
172
191.5
170
189.0
2019 Red Dead Redemption 2
85
95.3
84
94.3
2019 Need For Speed: Heat
116
129.7
115
128.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
179
199.0
214
237.8
2018 F1 2018
158
176.0
188
209.7
2018 Far Cry 5
134
149.0
147
163.9
2018 Assassin's Creed Odyssey
95
106.0
110
123.1
2018 Final Fantasy XV
128
143.0
154
171.9
2018 Shadow of the Tomb Raider
130
145.0
154
171.9
2018 Forza Horizon 4
153
170.0
175
195.1
2018 Fallout 76
170
189.0
191
213.2
2018 Hitman 2
139
155.0
156
174.4
2018 Just Cause 4
124
138.0
59
66.6
2018 Monster Hunter: World
131
146.0
62
69.0
2018 Strange Brigade
180
200.1
177
197.5
2018 Battlefield V
154
172.0
184
205.5
2017 Assassin's Creed Origins
118
132.0
139
154.7
2017 Shadow of War
144
161.0
170
189.6
2017 Total War: Warhammer II
120
134.0
141
157.0
2017 Wolfenstein II
209
233.0
278
309.8
2017 Destiny 2
199
222.0
238
265.4
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
130
145.0
148
165.2
2017 Fortnite Battle Royale
153
170.0
175
195.4
2017 Need For Speed: Payback
159
177.0
70
78.7
2017 For Honor
202
225.0
83
93.2
2017 Project CARS 2
152
169.0
68
76.4
2017 Forza Motorsport 7
178
198.0
76
85.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
124
138.0
142
157.9
2016 Battlefield 1
176
196.0
199
221.3
2016 Overwatch
219
244.0
254
283.2
2016 Dishonored 2
119
133.0
58
65.1
2015 Grand Theft Auto V
141
157.0
168
187.7
2015 Rocket League
529
588.0
184
204.9
2015 Need For Speed
169
188.0
73
82.0
2015 Project CARS
163
182.0
72
80.3
2015 Rainbow Six Siege
272
303.0
317
353.2
2012 Counter-Strike: Global Offensive
372
414.0
136
151.4
2009 League of Legends
671
746.0
228
253.4

2560x1440

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
98
123.0
111
139.7
2019 Anthem
72
90.0
81
102.0
2019 Far Cry New Dawn
96
121.0
110
138.0
2019 Resident Evil 2
100
126.0
117
146.3
2019 Metro Exodus
59
74.0
67
84.4
2019 World War Z
95
119.0
109
136.4
2019 Gears of War 5
74
93.3
73
92.2
2019 F1 2019
88
110.1
86
108.6
2019 GreedFall
82
102.7
81
101.4
2019 Borderlands 3
60
76.1
60
75.2
2019 Call of Duty Modern Warfare
105
131.7
103
129.9
2019 Red Dead Redemption 2
54
68.3
54
67.5
2019 Need For Speed: Heat
74
93.3
73
92.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
106
133.0
127
159.4
2018 F1 2018
105
132.0
129
161.8
2018 Far Cry 5
91
114.0
108
135.3
2018 Assassin's Creed Odyssey
57
72.0
67
84.6
2018 Final Fantasy XV
76
96.0
93
117.3
2018 Shadow of the Tomb Raider
76
95.0
92
115.8
2018 Forza Horizon 4
105
132.0
122
153.7
2018 Fallout 76
109
137.0
135
169.8
2018 Hitman 2
77
97.0
87
109.9
2018 Just Cause 4
76
95.0
33
42.3
2018 Monster Hunter: World
76
96.0
34
42.8
2018 Strange Brigade
107
134.0
105
132.2
2018 Battlefield V
99
124.0
120
150.3
2017 Assassin's Creed Origins
76
96.0
91
114.5
2017 Shadow of War
86
108.0
108
135.6
2017 Total War: Warhammer II
72
90.0
87
109.0
2017 Wolfenstein II
126
158.0
173
216.7
2017 Destiny 2
142
178.0
173
217.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
81
102.0
94
117.9
2017 Fortnite Battle Royale
84
106.0
98
123.0
2017 Need For Speed: Payback
97
122.0
40
50.6
2017 For Honor
104
130.0
42
53.0
2017 Project CARS 2
91
114.0
38
48.1
2017 Forza Motorsport 7
132
166.0
51
64.3
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
84
106.0
100
125.6
2016 Battlefield 1
115
144.0
140
175.7
2016 Overwatch
129
162.0
152
190.8
2016 Dishonored 2
82
103.0
35
44.8
2015 Grand Theft Auto V
87
109.0
107
134.3
2015 Rocket League
204
256.0
73
91.9
2015 Need For Speed
109
137.0
44
55.3
2015 Project CARS
104
131.0
42
53.4
2015 Rainbow Six Siege
154
193.0
179
224.9
2012 Counter-Strike: Global Offensive
268
335.0
92
116.0
2009 League of Legends
331
414.0
112
140.4

3840x2160

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN Xp
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
49
71.0
56
81.0
2019 Anthem
33
48.0
37
53.9
2019 Far Cry New Dawn
44
63.0
50
72.0
2019 Resident Evil 2
43
62.0
50
71.6
2019 Metro Exodus
30
44.0
35
50.2
2019 World War Z
46
67.0
53
76.5
2019 Gears of War 5
39
56.0
38
55.2
2019 F1 2019
46
66.9
46
66.0
2019 GreedFall
30
43.4
30
42.9
2019 Borderlands 3
27
38.7
26
38.3
2019 Call of Duty Modern Warfare
53
76.3
52
75.2
2019 Red Dead Redemption 2
28
40.3
27
39.8
2019 Need For Speed: Heat
39
56.0
38
55.2
2018 Call of Duty: Black Ops 4
48
69.0
58
83.9
2018 F1 2018
58
83.0
70
100.8
2018 Far Cry 5
43
62.0
52
74.6
2018 Assassin's Creed Odyssey
32
47.0
38
55.0
2018 Final Fantasy XV
37
53.0
44
63.9
2018 Shadow of the Tomb Raider
35
51.0
43
61.9
2018 Forza Horizon 4
58
84.0
68
97.6
2018 Fallout 76
51
74.0
64
92.1
2018 Hitman 2
38
55.0
43
61.9
2018 Just Cause 4
33
48.0
14
21.2
2018 Monster Hunter: World
32
46.0
14
20.3
2018 Strange Brigade
50
71.6
49
70.6
2018 Battlefield V
48
69.0
60
86.3
2017 Assassin's Creed Origins
41
59.0
49
70.0
2017 Shadow of War
43
62.0
53
77.0
2017 Total War: Warhammer II
34
49.0
41
59.3
2017 Wolfenstein II
66
95.0
88
126.8
2017 Destiny 2
63
91.0
75
107.9
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
39
57.0
45
65.5
2017 Fortnite Battle Royale
39
57.0
45
65.5
2017 Need For Speed: Payback
56
80.0
21
30.9
2017 For Honor
44
64.0
18
25.9
2017 Project CARS 2
61
88.0
23
33.4
2017 Forza Motorsport 7
92
132.0
32
46.8
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
56
81.0
72
104.2
2016 Battlefield 1
56
81.0
75
107.3
2016 Overwatch
58
84.0
67
96.8
2016 Dishonored 2
52
75.0
20
29.4
2015 Grand Theft Auto V
37
54.0
54
77.7
2015 Rocket League
84
120.0
30
43.0
2015 Need For Speed
61
88.0
23
33.4
2015 Project CARS
61
88.0
23
33.4
2015 Rainbow Six Siege
62
90.0
73
104.3
2012 Counter-Strike: Global Offensive
205
293.0
67
96.4
2009 League of Legends
116
167.0
40
57.5
RTX 2070 SUPER vs TITAN Xp with i7-8700K vs i7-7700K at 1080p and high vs high settings
RTX 2070 SUPER vs TITAN Xp with i7-8700K vs i7-7700K at 1440p and high vs high settings
RTX 2070 SUPER vs TITAN Xp with i7-8700K vs i7-7700K at 4K and high vs high settings

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / i7-8700K

Nó là đáng chú ý RTX 2070 SUPER rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RTX 2070 SUPER , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về RTX 2070 SUPER điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

adsense-leader.html

NVIDIA TITAN Xp / i7-7700K

Về chi phí, giá cả rõ ràng là một vấn đề chính hãng ở đây TITAN Xp và giá của chỉ đơn giản là vô lý. Đối với những người trên 1080p hoặc thậm chí 1440p TITAN Xp màn hình, là rất tốn kém và có những lựa chọn giá trị tốt hơn trong ngắn hạn. Nó là đáng chú ý TITAN Xp rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ TITAN Xp , 12288 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về TITAN Xp điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

setupad-728x90.html

RTX 2070 SUPER vs TITAN Xp Specifications Comparison

Board Design

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
Length9 inches 267 mm10.5 inches 267 mm
Outputs1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C1x HDMI3x DisplayPort
Power Connectors1x 6-pin + 1x 8-pin1x 6-pin + 1x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP215 W250 W

Clock Speeds

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
Boost Clock1770 MHz1582 MHz
GPU Clock1605 MHz1405 MHz
Memory Clock1750 MHz 14000 MHz effective1426 MHz 11408 MHz effective

Graphics Card

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationGeForce 20GeForce 1000
Launch Price499 USD1,199 USD
ProductionReleasedActive
Release DateJul 9th, 2019Apr 6th, 2017

Graphics Features

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
CUDA7.56.1
DirectX12.0 (12_1)12.0 (12_1)
OpenCL1.21.2
OpenGL4.64.6
Shader Model6.46.1
Vulkan1.1.1091.1.82

Graphics Processor

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
ArchitectureTuringPascal
Die Size545 mm²471 mm²
GPU NameTU104GP102
GPU VariantTU104-410-A1GP102-450-A1
Process Size12 nm16 nm
Transistors13,600 million11,800 million

Memory

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
Bandwidth448.0 GB/s547.6 GB/s
Memory Bus256 bit384 bit
Memory Size8192 MB12288 MB
Memory TypeGDDR6GDDR5X

Render Config

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
ROPs6496
SM Count4030
Shading Units25603840
TMUs160240

Theoretical Performance

RTX 2070 SUPER TITAN Xp
FP16 (half) performance84,120 GFLOPS (2:1)189.8 GFLOPS (1:64)
FP32 (float) performance9,062 GFLOPS12,150 GFLOPS
FP64 (double) performance283.2 GFLOPS (1:32)379.7 GFLOPS (1:32)
Pixel Rate113.3 GPixel/s 151.9 GPixel/s
Texture Rate283.2 GTexel/s 379.7 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn