NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
vs
NVIDIA TITAN V

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN V
RTX 2070 SUPER TITAN V Sự khác biệt
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA TITAN V
Giá ₫ 11,657,109.1 ₫ 70,059,459.1 58402350 (501%)
Năm 2019 2017 2 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 74C 84C 10 (14%)
Max fan tiếng ồn 45.6dB 50.5dB 4.9 (11%)
Đề nghị Power Supply 565W 600W 35 (6%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 132.1 FPS 143.8 FPS 11.7 (9%)
Trung bình 1440p hiệu suất 97.5 FPS 109.6 FPS 12.1 (12%)
Trung bình 4K hiệu suất 58.1 FPS 67.1 FPS 9 (15%)
Bộ nhớ 8 GB 12 GB 4 (50%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 88,304.4 ₫ 487,309.2 399004.8 (452%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 119,608.0 ₫ 639,155.3 519547.3 (434%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 200,670.5 ₫ 1,044,000.4 843329.9 (420%)
popover.html 84/100 65/100 19 (23%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp RTX 2070 SUPER từ TITAN V để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RTX 2070 SUPER nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN V
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
125
139.0
145
162.0
2019 Anthem
81
90.0
93
104.4
2019 Far Cry New Dawn
118
132.0
137
153.0
2019 Resident Evil 2
144
160.0
163
181.8
2019 Metro Exodus
63
71.0
72
81.0
2019 World War Z
123
137.0
141
157.0
2019 Gears of War 5
92
102.5
106
117.9
2019 F1 2019
115
128.6
133
148.0
2019 GreedFall
104
115.8
119
133.2
2019 Borderlands 3
73
81.4
84
93.6
2019 Call of Duty Modern Warfare
140
156.5
162
180.0
2019 Red Dead Redemption 2
54
60.3
62
69.3
2019 Need For Speed: Heat
85
94.7
98
108.9
2018 Call of Duty: Black Ops 4
147
164.0
159
176.8
2018 F1 2018
126
141.0
129
144.0
2018 Far Cry 5
102
114.0
88
98.2
2018 Assassin's Creed Odyssey
63
71.0
64
71.2
2018 Final Fantasy XV
97
108.0
110
123.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
99
110.0
107
119.7
2018 Forza Horizon 4
121
135.0
119
133.1
2018 Fallout 76
138
154.0
128
142.3
2018 Hitman 2
108
120.0
99
110.7
2018 Just Cause 4
92
103.0
105
117.0
2018 Monster Hunter: World
99
111.0
113
126.0
2018 Strange Brigade
148
165.1
170
189.9
2018 Battlefield V
123
137.0
146
162.5
2017 Assassin's Creed Origins
87
97.0
94
105.4
2017 Shadow of War
113
126.0
112
124.8
2017 Total War: Warhammer II
89
99.0
93
103.8
2017 Wolfenstein II
178
198.0
210
233.8
2017 Destiny 2
168
187.0
180
200.9
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
99
110.0
96
107.2
2017 Fortnite Battle Royale
121
135.0
119
133.1
2017 Need For Speed: Payback
127
142.0
145
162.0
2017 For Honor
171
190.0
194
216.0
2017 Project CARS 2
120
134.0
137
153.0
2017 Forza Motorsport 7
146
163.0
166
185.4
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
92
103.0
95
105.6
2016 Battlefield 1
144
161.0
130
144.5
2016 Overwatch
188
209.0
185
206.3
2016 Dishonored 2
88
98.0
100
111.6
2015 Grand Theft Auto V
109
122.0
113
125.7
2015 Rocket League
497
553.0
567
630.0
2015 Need For Speed
137
153.0
157
174.6
2015 Project CARS
132
147.0
150
167.4
2015 Rainbow Six Siege
241
268.0
275
306.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
341
379.0
388
432.0
2009 League of Legends
639
711.0
729
810.0

2560x1440

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN V
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
83
104.0
96
120.6
2019 Anthem
56
71.0
66
82.8
2019 Far Cry New Dawn
81
102.0
95
118.8
2019 Resident Evil 2
85
107.0
97
122.4
2019 Metro Exodus
44
55.0
50
63.0
2019 World War Z
80
100.0
91
114.6
2019 Gears of War 5
59
74.3
68
85.5
2019 F1 2019
72
91.1
83
104.8
2019 GreedFall
66
83.7
77
96.3
2019 Borderlands 3
45
57.1
52
65.7
2019 Call of Duty Modern Warfare
90
112.7
103
129.6
2019 Red Dead Redemption 2
39
49.3
45
56.7
2019 Need For Speed: Heat
59
74.3
68
85.5
2018 Call of Duty: Black Ops 4
91
114.0
97
122.3
2018 F1 2018
90
113.0
104
131.1
2018 Far Cry 5
76
95.0
77
96.4
2018 Assassin's Creed Odyssey
42
53.0
45
57.2
2018 Final Fantasy XV
61
77.0
72
90.6
2018 Shadow of the Tomb Raider
60
76.0
74
92.9
2018 Forza Horizon 4
90
113.0
89
111.6
2018 Fallout 76
94
118.0
107
134.8
2018 Hitman 2
62
78.0
57
72.3
2018 Just Cause 4
60
76.0
69
86.4
2018 Monster Hunter: World
61
77.0
70
88.2
2018 Strange Brigade
92
115.0
105
132.3
2018 Battlefield V
84
105.0
101
126.8
2017 Assassin's Creed Origins
61
77.0
66
83.0
2017 Shadow of War
71
89.0
79
99.5
2017 Total War: Warhammer II
56
71.0
69
86.4
2017 Wolfenstein II
111
139.0
142
177.9
2017 Destiny 2
127
159.0
137
172.3
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
66
83.0
65
82.2
2017 Fortnite Battle Royale
69
87.0
69
86.3
2017 Need For Speed: Payback
82
103.0
93
117.0
2017 For Honor
88
111.0
100
126.0
2017 Project CARS 2
76
95.0
86
108.0
2017 Forza Motorsport 7
117
147.0
133
167.4
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
69
87.0
74
92.5
2016 Battlefield 1
100
125.0
111
139.1
2016 Overwatch
114
143.0
114
142.5
2016 Dishonored 2
67
84.0
76
95.4
2015 Grand Theft Auto V
72
90.0
84
106.2
2015 Rocket League
189
237.0
216
270.0
2015 Need For Speed
94
118.0
108
135.0
2015 Project CARS
89
112.0
102
127.8
2015 Rainbow Six Siege
139
174.0
158
198.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
252
316.0
288
360.0
2009 League of Legends
316
395.0
360
450.0

3840x2160

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA TITAN V
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
43
62.0
50
72.0
2019 Anthem
27
39.0
31
45.0
2019 Far Cry New Dawn
37
54.0
44
63.0
2019 Resident Evil 2
37
53.0
42
60.3
2019 Metro Exodus
24
35.0
27
39.6
2019 World War Z
40
58.0
46
65.9
2019 Gears of War 5
32
47.0
37
54.0
2019 F1 2019
40
57.9
46
66.6
2019 GreedFall
24
34.4
27
39.6
2019 Borderlands 3
20
29.7
23
34.2
2019 Call of Duty Modern Warfare
47
67.3
54
77.4
2019 Red Dead Redemption 2
21
31.3
25
36.0
2019 Need For Speed: Heat
32
47.0
37
54.0
2018 Call of Duty: Black Ops 4
42
60.0
45
65.2
2018 F1 2018
51
74.0
60
87.0
2018 Far Cry 5
37
53.0
43
62.5
2018 Assassin's Creed Odyssey
26
38.0
28
40.2
2018 Final Fantasy XV
30
44.0
36
52.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
29
42.0
36
52.7
2018 Forza Horizon 4
52
75.0
51
74.1
2018 Fallout 76
45
65.0
51
74.1
2018 Hitman 2
32
46.0
30
42.9
2018 Just Cause 4
27
39.0
31
45.0
2018 Monster Hunter: World
25
37.0
29
42.3
2018 Strange Brigade
43
62.6
50
72.0
2018 Battlefield V
42
60.0
52
75.0
2017 Assassin's Creed Origins
35
50.0
37
53.6
2017 Shadow of War
37
53.0
44
63.6
2017 Total War: Warhammer II
28
40.0
34
49.6
2017 Wolfenstein II
60
86.0
76
108.9
2017 Destiny 2
57
82.0
60
86.6
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
33
48.0
32
46.4
2017 Fortnite Battle Royale
33
48.0
32
46.9
2017 Need For Speed: Payback
49
71.0
56
81.0
2017 For Honor
38
55.0
44
63.0
2017 Project CARS 2
55
79.0
62
90.0
2017 Forza Motorsport 7
86
123.0
98
140.4
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
50
72.0
58
84.1
2016 Battlefield 1
50
72.0
63
91.2
2016 Overwatch
52
75.0
51
73.1
2016 Dishonored 2
46
66.0
52
75.6
2015 Grand Theft Auto V
31
45.0
41
59.7
2015 Rocket League
77
111.0
88
126.0
2015 Need For Speed
55
79.0
62
90.0
2015 Project CARS
55
79.0
62
90.0
2015 Rainbow Six Siege
56
81.0
64
91.8
2012 Counter-Strike: Global Offensive
198
284.0
226
324.0
2009 League of Legends
110
158.0
125
180.0
RTX 2070 SUPER vs TITAN V with i7-8700K vs i7-7700K at 1080p and ultra vs ultra settings
RTX 2070 SUPER vs TITAN V with i7-8700K vs i7-7700K at 1440p and ultra vs ultra settings
RTX 2070 SUPER vs TITAN V with i7-8700K vs i7-7700K at 4K and ultra vs ultra settings

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / i7-8700K

Nó là đáng chú ý RTX 2070 SUPER rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RTX 2070 SUPER , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về RTX 2070 SUPER điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

adsense-leader.html

NVIDIA TITAN V / i7-7700K

Về chi phí, giá cả rõ ràng là một vấn đề chính hãng ở đây TITAN V và giá của chỉ đơn giản là vô lý. Đối với những người trên 1080p hoặc thậm chí 1440p TITAN V màn hình, là rất tốn kém và có những lựa chọn giá trị tốt hơn trong ngắn hạn. Nó là đáng chú ý TITAN V rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ TITAN V , 12288 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về TITAN V điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

setupad-728x90.html

RTX 2070 SUPER vs TITAN V Specifications Comparison

Board Design

RTX 2070 SUPER TITAN V
Length9 inches 267 mm10.5 inches 267 mm
Outputs1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C1x HDMI3x DisplayPort
Power Connectors1x 6-pin + 1x 8-pin1x 6-pin + 1x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP215 W250 W

Clock Speeds

RTX 2070 SUPER TITAN V
Boost Clock1770 MHz1455 MHz
GPU Clock1605 MHz1200 MHz
Memory Clock1750 MHz 14000 MHz effective850 MHz 1700 MHz effective

Graphics Card

RTX 2070 SUPER TITAN V
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationGeForce 20GeForce 1000
Launch Price499 USD2,999 USD
ProductionReleasedActive
Release DateJul 9th, 2019Dec 7th, 2017

Graphics Features

RTX 2070 SUPER TITAN V
CUDA7.57
DirectX12.0 (12_1)12.0 (12_1)
OpenCL1.22
OpenGL4.64.6
Shader Model6.46.1
Vulkan1.1.1091.1.82

Graphics Processor

RTX 2070 SUPER TITAN V
ArchitectureTuringVolta
Die Size545 mm²815 mm²
GPU NameTU104GV100
GPU VariantTU104-410-A1GV100-400-A1
Process Size12 nm12 nm
Transistors13,600 million21,100 million

Memory

RTX 2070 SUPER TITAN V
Bandwidth448.0 GB/s652.8 GB/s
Memory Bus256 bit3072 bit
Memory Size8192 MB12288 MB
Memory TypeGDDR6HBM2

Render Config

RTX 2070 SUPER TITAN V
ROPs6496
SM Count4080
Shading Units25605120
TMUs160320
Tensor Cores320640

Theoretical Performance

RTX 2070 SUPER TITAN V
FP16 (half) performance84,120 GFLOPS (2:1)29,798 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) performance9,062 GFLOPS14,899 GFLOPS
FP64 (double) performance283.2 GFLOPS (1:32)7,450 GFLOPS (1:2)
Pixel Rate113.3 GPixel/s 139.7 GPixel/s
Texture Rate283.2 GTexel/s 465.6 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn