NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
vs
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
RTX 2070 SUPER RTX 2060 SUPER Sự khác biệt
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
Giá ₫ 11,657,109.1 ₫ 9,344,376.0 2312733.1 (20%)
Năm 2019 2019 0 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 74C 72C 2 (3%)
Max fan tiếng ồn 45.6dB 45.6dB 0 (0%)
Đề nghị Power Supply 565W 500W 65 (12%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 132.1 FPS 118.5 FPS 13.6 (10%)
Trung bình 1440p hiệu suất 97.5 FPS 84.8 FPS 12.7 (13%)
Trung bình 4K hiệu suất 58.1 FPS 50.3 FPS 7.8 (13%)
Bộ nhớ 8 GB 8 GB 0 (0%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 88,304.4 ₫ 78,960.0 9344.4 (11%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 119,608.0 ₫ 110,263.6 9344.4 (8%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 200,670.5 ₫ 185,719.5 14951 (7%)
popover.html 84/100 82/100 2 (2%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp RTX 2060 SUPER từ RTX 2070 SUPER để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RTX 2060 SUPER nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
125
139.0
110
123.0
2019 Anthem
81
90.0
67
75.0
2019 Far Cry New Dawn
118
132.0
99
110.0
2019 Resident Evil 2
144
160.0
123
137.0
2019 Metro Exodus
63
71.0
54
61.0
2019 World War Z
123
137.0
106
118.0
2019 Gears of War 5
92
102.5
80
89.4
2019 F1 2019
115
128.6
100
112.2
2019 GreedFall
104
115.8
90
101.0
2019 Borderlands 3
73
81.4
63
71.0
2019 Call of Duty Modern Warfare
140
156.5
122
136.5
2019 Red Dead Redemption 2
54
60.3
47
52.6
2019 Need For Speed: Heat
85
94.7
74
82.6
2018 Call of Duty: Black Ops 4
147
164.0
126
141.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
63
71.0
54
60.0
2018 Final Fantasy XV
97
108.0
84
94.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
99
110.0
84
94.0
2018 Forza Horizon 4
121
135.0
108
121.0
2018 Fallout 76
138
154.0
131
146.0
2018 Hitman 2
108
120.0
102
114.0
2018 Just Cause 4
92
103.0
81
91.0
2018 Monster Hunter: World
99
111.0
88
98.0
2018 Strange Brigade
148
165.1
129
144.0
2018 Battlefield V
123
137.0
108
120.0
2017 Assassin's Creed Origins
87
97.0
76
85.0
2017 Destiny 2
168
187.0
145
162.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
99
110.0
90
100.0
2017 Fortnite Battle Royale
121
135.0
108
121.0
2017 Need For Speed: Payback
127
142.0
121
135.0
2017 For Honor
171
190.0
151
168.0
2017 Project CARS 2
120
134.0
107
119.0
2017 Forza Motorsport 7
146
163.0
130
145.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
92
103.0
83
93.0
2016 Battlefield 1
144
161.0
133
148.0
2016 Overwatch
188
209.0
169
188.0
2016 Dishonored 2
88
98.0
78
87.0
2015 Grand Theft Auto V
109
122.0
99
110.0
2015 Rocket League
497
553.0
472
525.0
2015 Need For Speed
137
153.0
130
145.0
2015 Project CARS
132
147.0
117
130.0
2015 Rainbow Six Siege
241
268.0
207
231.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
341
379.0
324
360.0
2009 League of Legends
639
711.0
606
674.0

2560x1440

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
83
104.0
73
92.0
2019 Anthem
56
71.0
48
60.0
2019 Far Cry New Dawn
81
102.0
68
86.0
2019 Resident Evil 2
85
107.0
73
92.0
2019 Metro Exodus
44
55.0
38
48.0
2019 World War Z
80
100.0
68
86.0
2019 Gears of War 5
59
74.3
51
64.8
2019 F1 2019
72
91.1
63
79.4
2019 GreedFall
66
83.7
58
73.0
2019 Borderlands 3
45
57.1
39
49.8
2019 Call of Duty Modern Warfare
90
112.7
78
98.3
2019 Red Dead Redemption 2
39
49.3
34
43.0
2019 Need For Speed: Heat
59
74.3
51
64.8
2018 Call of Duty: Black Ops 4
91
114.0
71
89.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
42
53.0
36
46.0
2018 Final Fantasy XV
61
77.0
52
65.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
60
76.0
48
61.0
2018 Forza Horizon 4
90
113.0
80
100.0
2018 Fallout 76
94
118.0
78
98.0
2018 Hitman 2
62
78.0
58
73.0
2018 Just Cause 4
60
76.0
52
66.0
2018 Monster Hunter: World
61
77.0
53
67.0
2018 Strange Brigade
92
115.0
80
100.3
2018 Battlefield V
84
105.0
73
92.0
2017 Assassin's Creed Origins
61
77.0
52
65.0
2017 Destiny 2
127
159.0
108
135.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
66
83.0
58
73.0
2017 Fortnite Battle Royale
69
87.0
61
77.0
2017 Need For Speed: Payback
82
103.0
76
95.0
2017 For Honor
88
111.0
76
96.0
2017 Project CARS 2
76
95.0
65
82.0
2017 Forza Motorsport 7
117
147.0
101
127.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
69
87.0
59
74.0
2016 Battlefield 1
100
125.0
84
105.0
2016 Overwatch
114
143.0
100
126.0
2016 Dishonored 2
67
84.0
58
73.0
2015 Grand Theft Auto V
72
90.0
59
74.0
2015 Rocket League
189
237.0
175
219.0
2015 Need For Speed
94
118.0
88
110.0
2015 Project CARS
89
112.0
77
97.0
2015 Rainbow Six Siege
139
174.0
120
150.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
252
316.0
233
292.0
2009 League of Legends
316
395.0
292
366.0

3840x2160

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
43
62.0
36
52.0
2019 Anthem
27
39.0
22
32.0
2019 Far Cry New Dawn
37
54.0
31
45.0
2019 Resident Evil 2
37
53.0
32
46.0
2019 Metro Exodus
24
35.0
21
30.0
2019 World War Z
40
58.0
35
50.0
2019 Gears of War 5
32
47.0
28
40.9
2019 F1 2019
40
57.9
35
50.5
2019 GreedFall
24
34.4
21
30.0
2019 Borderlands 3
20
29.7
18
25.9
2019 Call of Duty Modern Warfare
47
67.3
41
58.7
2019 Red Dead Redemption 2
21
31.3
19
27.3
2019 Need For Speed: Heat
32
47.0
28
40.9
2018 Call of Duty: Black Ops 4
42
60.0
30
44.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
26
38.0
22
32.0
2018 Final Fantasy XV
30
44.0
26
38.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
29
42.0
23
33.0
2018 Forza Horizon 4
52
75.0
46
66.0
2018 Fallout 76
45
65.0
37
54.0
2018 Hitman 2
32
46.0
30
43.0
2018 Just Cause 4
27
39.0
23
34.0
2018 Monster Hunter: World
25
37.0
22
32.0
2018 Strange Brigade
43
62.6
38
54.6
2018 Battlefield V
42
60.0
35
51.0
2017 Assassin's Creed Origins
35
50.0
28
41.0
2017 Destiny 2
57
82.0
48
69.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
33
48.0
30
43.0
2017 Fortnite Battle Royale
33
48.0
29
42.0
2017 Need For Speed: Payback
49
71.0
46
66.0
2017 For Honor
38
55.0
33
48.0
2017 Project CARS 2
55
79.0
48
69.0
2017 Forza Motorsport 7
86
123.0
74
107.0
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
50
72.0
43
62.0
2016 Battlefield 1
50
72.0
40
58.0
2016 Overwatch
52
75.0
46
66.0
2016 Dishonored 2
46
66.0
40
58.0
2015 Grand Theft Auto V
31
45.0
26
38.0
2015 Rocket League
77
111.0
71
102.0
2015 Need For Speed
55
79.0
51
73.0
2015 Project CARS
55
79.0
48
69.0
2015 Rainbow Six Siege
56
81.0
48
69.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
198
284.0
184
263.0
2009 League of Legends
110
158.0
102
146.0
RTX 2070 SUPER vs RTX 2060 SUPER with i7-8700K vs i7-8700K at 1080p and ultra vs ultra settings
RTX 2070 SUPER vs RTX 2060 SUPER with i7-8700K vs i7-8700K at 1440p and ultra vs ultra settings
RTX 2070 SUPER vs RTX 2060 SUPER with i7-8700K vs i7-8700K at 4K and ultra vs ultra settings

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / i7-8700K

Nó là đáng chú ý RTX 2070 SUPER rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RTX 2070 SUPER , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. 4k chơi game là vui mừng về RTX 2070 SUPER điều này, và với một chút tinh chỉnh để cài đặt AA của bạn, nó muốn được khó tưởng tượng một tiêu đề không có khả năng 60 fps trên trung bình.

adsense-leader.html

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / i7-8700K

Với một số điều chỉnh RTX 2060 SUPER , làm cho ý nghĩa nhất cho game thủ với 4k màn hình. Mặc dù nghiêm trọng game thủ khó chơi tại 4k. Trong điều kiện của bộ nhớ RTX 2060 SUPER , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Trong ngắn hiệu suất là đặc biệt, không có câu hỏi rằng đây là một trong những đơn mạnh nhất GPU ra có 2019 in

setupad-728x90.html

RTX 2070 SUPER vs RTX 2060 SUPER Specifications Comparison

Board Design

RTX 2070 SUPER RTX 2060 SUPER
Length9 inches 267 mm9 inches 229 mm
Outputs1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C1x DVI1x HDMI2x DisplayPort1x USB Type-C
Power Connectors1x 6-pin + 1x 8-pin1x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP215 W160 W

Clock Speeds

RTX 2070 SUPER RTX 2060 SUPER
Boost Clock1770 MHz1650 MHz
GPU Clock1605 MHz1470 MHz
Memory Clock1750 MHz 14000 MHz effective1750 MHz 14000 MHz effective

Graphics Card

RTX 2070 SUPER RTX 2060 SUPER
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationGeForce 20GeForce 20
ProductionReleasedReleased
Release DateJul 9th, 2019Jul 9, 2019

Graphics Features

RTX 2070 SUPER RTX 2060 SUPER
CUDA7.57.5
DirectX12.0 (12_1)12.0 (12_1)
OpenCL1.21.2
OpenGL4.64.6
Shader Model6.46.4
Vulkan1.1.1091.1.109

Graphics Processor

RTX 2070 SUPER RTX 2060 SUPER
ArchitectureTuringTuring
Die Size545 mm²445 mm2
GPU NameTU104TU106
Process Size12 nm12 nm
Transistors13,600 million10,800 million

Memory

RTX 2070 SUPER RTX 2060 SUPER
Bandwidth448.0 GB/s448.0 GB/s
Memory Bus256 bit256 bit
Memory Size8192 MB8192 MB
Memory TypeGDDR6GDDR6

Render Config

RTX 2070 SUPER RTX 2060 SUPER
ROPs6464
RT Cores4034
SM Count4034
Shading Units25602176
TMUs160136
Tensor Cores320272

Theoretical Performance

RTX 2070 SUPER RTX 2060 SUPER
FP16 (half) performance84,120 GFLOPS (2:1)14,360 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) performance9,062 GFLOPS7,181 GFLOPS
FP64 (double) performance283.2 GFLOPS (1:32)224.4 GFLOPS (1:32)
Pixel Rate113.3 GPixel/s 105.6 GPixel/s
Texture Rate283.2 GTexel/s 224.4 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn