NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
vs
AMD Radeon RX Vega 64

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
AMD Radeon RX Vega 64
GTX 1660 Ti RX Vega 64 Sự khác biệt
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti AMD Radeon RX Vega 64
Giá ₫ 6,517,702.3 ₫ 9,788,233.9 3270531.6 (50%)
Năm 2019 2017 2 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 61C 86C 25 (41%)
Max fan tiếng ồn 45.6dB 56.3dB 10.7 (23%)
Đề nghị Power Supply 500W 645W 145 (29%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Medium Quality Settings Medium Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 155.5 FPS 161.5 FPS 6 (4%)
Trung bình 1440p hiệu suất 118.8 FPS 124.4 FPS 5.6 (5%)
Trung bình 4K hiệu suất 67.6 FPS 70.8 FPS 3.2 (5%)
Bộ nhớ 6 GB 8 GB 2 (33%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 65,410.6 ₫ 110,497.2 45086.6 (69%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 89,472.4 ₫ 148,575.6 59103.2 (66%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 153,014.2 ₫ 254,634.2 101620 (66%)
popover.html 93/100 85/100 8 (9%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp GTX 1660 Ti từ RX Vega 64 để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn GTX 1660 Ti nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
AMD Radeon RX Vega 64
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
142
158.6
157
175.0
2019 Anthem
109
122.1
113
125.6
2019 Far Cry New Dawn
137
152.9
142
158.0
2019 Resident Evil 2
157
174.5
163
181.7
2019 Metro Exodus
97
108.8
100
112.0
2019 World War Z
138
154.4
177
197.0
2019 Gears of War 5
120
133.7
123
137.5
2019 F1 2019
138
153.5
142
158.3
2019 GreedFall
129
143.8
133
148.1
2019 Borderlands 3
105
117.7
108
120.7
2019 Call of Duty Modern Warfare
157
174.6
162
180.5
2019 Red Dead Redemption 2
91
101.7
93
103.9
2019 Need For Speed: Heat
115
127.8
118
131.3
2018 Call of Duty: Black Ops 4
158
176.6
171
191.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
95
106.3
101
113.0
2018 Final Fantasy XV
126
140.5
120
133.4
2018 Shadow of the Tomb Raider
122
135.8
131
146.0
2018 Forza Horizon 4
140
155.8
132
147.0
2018 Fallout 76
170
189.0
171
190.8
2018 Hitman 2
143
159.6
144
161.0
2018 Just Cause 4
119
132.3
123
136.9
2018 Monster Hunter: World
124
138.2
128
143.1
2018 Strange Brigade
162
181.1
168
187.3
2018 Battlefield V
145
161.4
162
181.0
2017 Dawn of War III
140
156.5
149
166.3
2017 Ghost Recon Wildlands
121
135.4
109
121.3
2017 Assassin's Creed Origins
116
129.1
99
111.0
2017 Destiny 2
176
196.6
166
185.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
123
136.8
116
129.0
2017 Fortnite Battle Royale
140
155.8
132
147.7
2017 Need For Speed: Payback
145
161.5
151
168.0
2017 For Honor
177
196.8
184
205.4
2017 Project CARS 2
140
155.8
145
161.8
2017 Forza Motorsport 7
159
176.8
165
184.2
2016 Deus Ex: Mankind Divided
108
121.1
124
138.7
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
125
139.4
127
141.7
2016 Doom
194
216.6
220
244.5
2016 F1 2016
141
157.6
145
161.4
2016 Total War: Warhammer
138
154.3
141
157.6
2016 Battlefield 1
161
179.1
177
196.9
2016 Overwatch
189
210.9
178
198.1
2016 Dishonored 2
115
128.8
119
133.2
2015 Grand Theft Auto V
135
151.1
125
139.7
2015 Rocket League
419
466.6
442
491.8
2015 Need For Speed
152
169.8
159
176.8
2015 Project CARS
148
165.2
154
171.8
2015 Rainbow Six Siege
231
257.6
240
267.6
2012 Counter-Strike: Global Offensive
303
337.6
319
354.8
2009 League of Legends
525
584.0
554
616.2

2560x1440

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
AMD Radeon RX Vega 64
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
97
122.4
108
136.0
2019 Anthem
78
98.4
80
101.2
2019 Far Cry New Dawn
96
121.2
100
125.2
2019 Resident Evil 2
100
125.8
104
130.7
2019 Metro Exodus
69
87.0
71
89.6
2019 World War Z
94
117.8
119
148.9
2019 Gears of War 5
81
102.3
84
105.1
2019 F1 2019
92
115.0
94
118.5
2019 GreedFall
87
109.5
90
112.6
2019 Borderlands 3
71
89.3
73
91.4
2019 Call of Duty Modern Warfare
105
131.4
108
135.6
2019 Red Dead Redemption 2
66
83.4
68
85.2
2019 Need For Speed: Heat
81
102.3
84
105.1
2018 Call of Duty: Black Ops 4
93
116.3
107
134.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
68
85.9
71
89.0
2018 Final Fantasy XV
83
104.9
81
101.8
2018 Shadow of the Tomb Raider
79
99.2
85
107.0
2018 Forza Horizon 4
104
130.5
98
123.0
2018 Fallout 76
107
134.3
114
143.0
2018 Hitman 2
90
113.5
92
115.0
2018 Just Cause 4
81
102.3
84
105.8
2018 Monster Hunter: World
82
103.5
85
107.0
2018 Strange Brigade
106
133.2
110
137.5
2018 Battlefield V
104
130.5
112
141.0
2017 Dawn of War III
97
121.6
109
137.2
2017 Ghost Recon Wildlands
84
105.4
84
105.2
2017 Assassin's Creed Origins
83
103.9
79
99.0
2017 Destiny 2
133
166.6
124
156.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
86
107.7
81
102.0
2017 Fortnite Battle Royale
88
111.2
84
105.5
2017 Need For Speed: Payback
97
122.3
101
126.9
2017 For Honor
102
128.2
106
133.1
2017 Project CARS 2
93
116.4
96
120.7
2017 Forza Motorsport 7
124
155.2
129
161.8
2016 Deus Ex: Mankind Divided
73
91.5
81
102.4
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
92
115.1
94
117.6
2016 Doom
128
160.3
148
185.1
2016 F1 2016
102
127.6
115
144.0
2016 Total War: Warhammer
95
119.8
98
123.7
2016 Battlefield 1
110
138.1
122
153.7
2016 Overwatch
122
153.1
115
144.0
2016 Dishonored 2
86
108.2
89
112.0
2015 Grand Theft Auto V
90
113.5
84
105.4
2015 Rocket League
177
222.0
186
232.8
2015 Need For Speed
107
134.0
111
139.4
2015 Project CARS
103
129.3
107
134.4
2015 Rainbow Six Siege
141
176.5
146
183.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
224
280.6
236
295.0
2009 League of Legends
271
339.3
285
357.2

3840x2160

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
AMD Radeon RX Vega 64
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
49
70.6
51
73.0
2019 Anthem
37
53.5
38
55.0
2019 Far Cry New Dawn
45
64.9
46
67.0
2019 Resident Evil 2
45
64.3
46
66.7
2019 Metro Exodus
35
50.8
36
52.4
2019 World War Z
46
66.3
58
84.2
2019 Gears of War 5
42
60.6
43
62.3
2019 F1 2019
48
68.9
49
71.1
2019 GreedFall
35
51.1
36
52.4
2019 Borderlands 3
33
47.5
34
48.7
2019 Call of Duty Modern Warfare
53
76.0
54
78.5
2019 Red Dead Redemption 2
34
48.7
34
49.9
2019 Need For Speed: Heat
42
60.6
43
62.3
2018 Call of Duty: Black Ops 4
39
56.3
44
63.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
37
53.5
38
55.0
2018 Final Fantasy XV
41
59.2
39
56.1
2018 Shadow of the Tomb Raider
36
52.5
39
56.0
2018 Forza Horizon 4
56
80.1
53
76.0
2018 Fallout 76
51
73.4
54
78.0
2018 Hitman 2
45
64.9
45
65.0
2018 Just Cause 4
38
54.4
39
56.1
2018 Monster Hunter: World
36
52.5
38
54.3
2018 Strange Brigade
50
72.4
52
74.8
2018 Battlefield V
49
70.6
54
78.0
2017 Dawn of War III
45
65.4
52
75.5
2017 Ghost Recon Wildlands
42
60.0
44
63.6
2017 Assassin's Creed Origins
43
62.0
41
59.0
2017 Destiny 2
60
85.8
56
80.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
42
60.1
39
57.0
2017 Fortnite Battle Royale
42
60.2
40
57.2
2017 Need For Speed: Payback
54
77.8
56
81.0
2017 For Honor
46
66.0
48
68.6
2017 Project CARS 2
58
83.6
61
87.2
2017 Forza Motorsport 7
81
116.5
85
122.1
2016 Deus Ex: Mankind Divided
35
50.0
38
55.4
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
55
79.1
58
84.2
2016 Doom
59
85.7
68
98.4
2016 F1 2016
54
78.2
62
89.6
2016 Total War: Warhammer
46
66.8
49
70.3
2016 Battlefield 1
52
75.6
58
84.0
2016 Overwatch
56
80.2
52
75.4
2016 Dishonored 2
52
74.3
54
77.3
2015 Grand Theft Auto V
40
57.6
39
56.1
2015 Rocket League
74
107.1
78
112.1
2015 Need For Speed
58
83.6
61
87.2
2015 Project CARS
58
83.6
61
87.2
2015 Rainbow Six Siege
59
85.5
61
88.5
2012 Counter-Strike: Global Offensive
165
236.2
174
249.1
2009 League of Legends
99
142.3
104
149.5
GTX 1660 Ti vs RX Vega 64 with i7-8700K vs i7-7700K at 1080p and medium vs medium settings
GTX 1660 Ti vs RX Vega 64 with i7-8700K vs i7-7700K at 1440p and medium vs medium settings
GTX 1660 Ti vs RX Vega 64 with i7-8700K vs i7-7700K at 4K and medium vs medium settings

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / i7-8700K

Rõ ràng GTX 1660 Ti là một thẻ có khả năng cao hơn một cách đáng kể, có thể chơi AAA tiêu đề tại 1080p/1440p với 50-60 khung hình/giây. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tuyệt GTX 1660 Ti vời cho chống lại sự cạnh tranh trong ngân sách giữa phạm vi thẻ. Trong điều kiện của bộ nhớ GTX 1660 Ti , 6144 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Là liên GTX 1660 Ti quan đến nhiệt độ tải tối đa, của làm mát là tuyệt vời tại Keeping It Cool và dưới sự kiểm soát. Trong ngắn hiệu suất là đặc biệt, không có câu hỏi rằng đây là một trong những đơn mạnh nhất GPU ra có 2019 in

adsense-leader.html

AMD Radeon RX Vega 64 / i7-7700K

Nó là đáng chú ý RX Vega 64 rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RX Vega 64 , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Điều quan trọng là phải biết RX Vega 64 đó là nhiệt độ tải tối đa là rất cao và có thể yêu cầu giải pháp làm mát tuỳ chỉnh. Trong ngắn hiệu suất là đặc biệt, không có câu hỏi rằng đây là một trong những đơn mạnh nhất GPU ra có 2017 in

setupad-728x90.html

GTX 1660 Ti vs RX Vega 64 Specifications Comparison

Board Design

GTX 1660 Ti RX Vega 64
Length9 inches 229 mm11 inches 279 mm
Outputs1x DVI1x HDMI1x DisplayPort1x HDMI3x DisplayPort
Power Connectors1x 8-pin2x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP120 W295 W

Clock Speeds

GTX 1660 Ti RX Vega 64
Boost Clock1770 MHz1536 MHz
GPU Clock1500 MHz1200 MHz
Memory Clock1500 MHz 12000 MHz effective945 MHz 1890 MHz effective

Graphics Card

GTX 1660 Ti RX Vega 64
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationGeForce 1600Vega (RX Vega)
ProductionReleasedActive
Release DateFeb 22, 2019Aug 7th, 2017

Graphics Features

GTX 1660 Ti RX Vega 64
DirectX12.0 (12_1)12.0 (12_1)
OpenCL1.22
OpenGL4.64.6
Shader Model6.26.1
Vulkan1.1.961.1.82

Graphics Processor

GTX 1660 Ti RX Vega 64
ArchitectureTuringGCN 5.0
Die Size284 mm²510 mm²
GPU NameTU116Vega 10
Process Size12 nm14 nm
Transistors6,600 million12,500 million

Memory

GTX 1660 Ti RX Vega 64
Bandwidth288.0 GB/s483.8 GB/s
Memory Bus192 bit2048 bit
Memory Size6144 MB8192 MB
Memory TypeGDDR6HBM2

Render Config

GTX 1660 Ti RX Vega 64
ROPs4864
Shading Units15364096
TMUs96256

Theoretical Performance

GTX 1660 Ti RX Vega 64
FP16 (half) performance10,875 GFLOPS (2:1)25,166 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) performance5,437 GFLOPS12,583 GFLOPS
FP64 (double) performance169.9 GFLOPS (1:32)786.4 GFLOPS (1:16)
Pixel Rate84.96 GPixel/s98.30 GPixel/s
Texture Rate169.9 GTexel/s393.2 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn