NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
vs
AMD Radeon RX Vega 64

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
AMD Radeon RX Vega 64
GTX 1660 SUPER RX Vega 64 Sự khác biệt
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER AMD Radeon RX Vega 64
Giá ₫ 5,349,655.3 ₫ 9,788,233.9 4438578.6 (83%)
Năm 2019 2017 2 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 61C 86C 25 (41%)
Max fan tiếng ồn 45.6dB 56.3dB 10.7 (23%)
Đề nghị Power Supply 470W 645W 175 (37%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Medium Quality Settings Medium Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 149.8 FPS 161.5 FPS 11.7 (8%)
Trung bình 1440p hiệu suất 114.7 FPS 124.4 FPS 9.7 (8%)
Trung bình 4K hiệu suất 65.3 FPS 70.8 FPS 5.5 (8%)
Bộ nhớ 6 GB 8 GB 2 (33%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 57,000.7 ₫ 110,497.2 53496.5 (94%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 77,791.9 ₫ 148,575.6 70783.7 (91%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 132,690.1 ₫ 254,634.2 121944.1 (92%)
popover.html 98/100 85/100 13 (13%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp GTX 1660 SUPER từ RX Vega 64 để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn GTX 1660 SUPER nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
AMD Radeon RX Vega 64
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
136
152.0
157
175.0
2019 Anthem
106
118.0
113
125.6
2019 Far Cry New Dawn
132
147.0
142
158.0
2019 Resident Evil 2
150
167.0
163
181.7
2019 Metro Exodus
95
106.0
100
112.0
2019 World War Z
129
144.0
177
197.0
2019 Gears of War 5
117
131.0
123
137.5
2019 F1 2019
135
150.0
142
158.3
2019 GreedFall
126
141.0
133
148.1
2019 Borderlands 3
103
115.0
108
120.7
2019 Call of Duty Modern Warfare
153
170.0
162
180.5
2019 Red Dead Redemption 2
89
99.9
93
103.9
2019 Need For Speed: Heat
112
125.0
118
131.3
2018 Call of Duty: Black Ops 4
152
169.0
171
191.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
92
103.0
101
113.0
2018 Final Fantasy XV
121
135.0
120
133.4
2018 Shadow of the Tomb Raider
117
131.0
131
146.0
2018 Forza Horizon 4
135
150.0
132
147.0
2018 Fallout 76
162
181.0
171
190.8
2018 Hitman 2
137
153.0
144
161.0
2018 Just Cause 4
115
128.0
123
136.9
2018 Monster Hunter: World
119
133.0
128
143.1
2018 Strange Brigade
159
177.0
168
187.3
2018 Battlefield V
139
155.0
162
181.0
2017 Dawn of War III
135
150.0
149
166.3
2017 Ghost Recon Wildlands
117
131.0
109
121.3
2017 Assassin's Creed Origins
112
125.0
99
111.0
2017 Destiny 2
169
188.0
166
185.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
118
132.0
116
129.0
2017 Fortnite Battle Royale
135
150.0
132
147.7
2017 Need For Speed: Payback
139
155.0
151
168.0
2017 For Honor
169
188.0
184
205.4
2017 Project CARS 2
135
150.0
145
161.8
2017 Forza Motorsport 7
153
170.0
165
184.2
2016 Deus Ex: Mankind Divided
105
117.0
124
138.7
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
120
134.0
127
141.7
2016 Doom
186
207.0
220
244.5
2016 F1 2016
135
151.0
145
161.4
2016 Total War: Warhammer
133
148.0
141
157.6
2016 Battlefield 1
154
172.0
177
196.9
2016 Overwatch
181
202.0
178
198.1
2016 Dishonored 2
111
124.0
119
133.2
2015 Grand Theft Auto V
130
145.0
125
139.7
2015 Rocket League
397
442.0
442
491.8
2015 Need For Speed
146
163.0
159
176.8
2015 Project CARS
143
159.0
154
171.8
2015 Rainbow Six Siege
225
250.0
240
267.6
2012 Counter-Strike: Global Offensive
288
321.0
319
354.8
2009 League of Legends
496
552.0
554
616.2

2560x1440

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
AMD Radeon RX Vega 64
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
94
118.0
108
136.0
2019 Anthem
76
95.0
80
101.2
2019 Far Cry New Dawn
93
117.0
100
125.2
2019 Resident Evil 2
96
121.0
104
130.7
2019 Metro Exodus
68
85.0
71
89.6
2019 World War Z
88
110.0
119
148.9
2019 Gears of War 5
80
100.0
84
105.1
2019 F1 2019
89
112.0
94
118.5
2019 GreedFall
85
107.0
90
112.6
2019 Borderlands 3
70
88.0
73
91.4
2019 Call of Duty Modern Warfare
102
128.0
108
135.6
2019 Red Dead Redemption 2
65
81.9
68
85.2
2019 Need For Speed: Heat
80
100.1
84
105.1
2018 Call of Duty: Black Ops 4
89
112.0
107
134.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
67
84.0
71
89.0
2018 Final Fantasy XV
80
101.0
81
101.8
2018 Shadow of the Tomb Raider
76
96.0
85
107.0
2018 Forza Horizon 4
100
125.0
98
123.0
2018 Fallout 76
103
129.0
114
143.0
2018 Hitman 2
87
109.0
92
115.0
2018 Just Cause 4
79
99.0
84
105.8
2018 Monster Hunter: World
80
100.0
85
107.0
2018 Strange Brigade
104
130.0
110
137.5
2018 Battlefield V
100
125.0
112
141.0
2017 Dawn of War III
93
117.0
109
137.2
2017 Ghost Recon Wildlands
81
102.0
84
105.2
2017 Assassin's Creed Origins
80
100.0
79
99.0
2017 Destiny 2
127
159.0
124
156.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
83
104.0
81
102.0
2017 Fortnite Battle Royale
85
107.0
84
105.5
2017 Need For Speed: Payback
94
118.0
101
126.9
2017 For Honor
98
123.0
106
133.1
2017 Project CARS 2
89
112.0
96
120.7
2017 Forza Motorsport 7
119
149.0
129
161.8
2016 Deus Ex: Mankind Divided
71
89.0
81
102.4
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
88
111.0
94
117.6
2016 Doom
122
153.0
148
185.1
2016 F1 2016
98
123.0
115
144.0
2016 Total War: Warhammer
92
115.0
98
123.7
2016 Battlefield 1
106
133.0
122
153.7
2016 Overwatch
117
147.0
115
144.0
2016 Dishonored 2
84
105.0
89
112.0
2015 Grand Theft Auto V
87
109.0
84
105.4
2015 Rocket League
168
211.0
186
232.8
2015 Need For Speed
103
129.0
111
139.4
2015 Project CARS
99
124.0
107
134.4
2015 Rainbow Six Siege
137
172.0
146
183.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
213
267.0
236
295.0
2009 League of Legends
257
322.0
285
357.2

3840x2160

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
AMD Radeon RX Vega 64
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
47
68.0
51
73.0
2019 Anthem
36
52.0
38
55.0
2019 Far Cry New Dawn
44
63.0
46
67.0
2019 Resident Evil 2
43
62.0
46
66.7
2019 Metro Exodus
34
49.0
36
52.4
2019 World War Z
43
62.0
58
84.2
2019 Gears of War 5
41
59.0
43
62.3
2019 F1 2019
46
67.0
49
71.1
2019 GreedFall
35
50.0
36
52.4
2019 Borderlands 3
32
47.0
34
48.7
2019 Call of Duty Modern Warfare
51
74.0
54
78.5
2019 Red Dead Redemption 2
33
47.8
34
49.9
2019 Need For Speed: Heat
41
59.2
43
62.3
2018 Call of Duty: Black Ops 4
37
54.0
44
63.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
36
52.0
38
55.0
2018 Final Fantasy XV
39
57.0
39
56.1
2018 Shadow of the Tomb Raider
35
51.0
39
56.0
2018 Forza Horizon 4
53
77.0
53
76.0
2018 Fallout 76
49
71.0
54
78.0
2018 Hitman 2
44
63.0
45
65.0
2018 Just Cause 4
37
53.0
39
56.1
2018 Monster Hunter: World
35
51.0
38
54.3
2018 Strange Brigade
49
71.0
52
74.8
2018 Battlefield V
47
68.0
54
78.0
2017 Dawn of War III
44
63.0
52
75.5
2017 Ghost Recon Wildlands
40
58.0
44
63.6
2017 Assassin's Creed Origins
42
60.0
41
59.0
2017 Destiny 2
57
82.0
56
80.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
40
58.0
39
57.0
2017 Fortnite Battle Royale
40
58.0
40
57.2
2017 Need For Speed: Payback
52
75.0
56
81.0
2017 For Honor
44
64.0
48
68.6
2017 Project CARS 2
56
80.0
61
87.2
2017 Forza Motorsport 7
77
111.0
85
122.1
2016 Deus Ex: Mankind Divided
33
48.0
38
55.4
2016 Ashes of the Singularity: Escalation
53
76.0
58
84.2
2016 Doom
57
82.0
68
98.4
2016 F1 2016
52
75.0
62
89.6
2016 Total War: Warhammer
44
64.0
49
70.3
2016 Battlefield 1
51
73.0
58
84.0
2016 Overwatch
53
77.0
52
75.4
2016 Dishonored 2
49
71.0
54
77.3
2015 Grand Theft Auto V
39
56.0
39
56.1
2015 Rocket League
71
102.0
78
112.1
2015 Need For Speed
56
80.0
61
87.2
2015 Project CARS
56
80.0
61
87.2
2015 Rainbow Six Siege
58
83.0
61
88.5
2012 Counter-Strike: Global Offensive
156
223.0
174
249.1
2009 League of Legends
94
135.0
104
149.5
GTX 1660 SUPER vs RX Vega 64 with i7-8700K vs i7-7700K at 1080p and medium vs medium settings
GTX 1660 SUPER vs RX Vega 64 with i7-8700K vs i7-7700K at 1440p and medium vs medium settings
GTX 1660 SUPER vs RX Vega 64 with i7-8700K vs i7-7700K at 4K and medium vs medium settings

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER / i7-8700K

Rõ ràng GTX 1660 SUPER là một thẻ có khả năng cao hơn một cách đáng kể, có thể chơi AAA tiêu đề tại 1080p/1440p với 50-60 khung hình/giây. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tuyệt GTX 1660 SUPER vời cho chống lại sự cạnh tranh trong ngân sách giữa phạm vi thẻ. Trong điều kiện của bộ nhớ GTX 1660 SUPER , 6144 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Là liên GTX 1660 SUPER quan đến nhiệt độ tải tối đa, của làm mát là tuyệt vời tại Keeping It Cool và dưới sự kiểm soát. Trong ngắn hiệu suất là đặc biệt, không có câu hỏi rằng đây là một trong những đơn mạnh nhất GPU ra có 2019 in

adsense-leader.html

AMD Radeon RX Vega 64 / i7-7700K

Nó là đáng chú ý RX Vega 64 rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RX Vega 64 , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Điều quan trọng là phải biết RX Vega 64 đó là nhiệt độ tải tối đa là rất cao và có thể yêu cầu giải pháp làm mát tuỳ chỉnh. Trong ngắn hiệu suất là đặc biệt, không có câu hỏi rằng đây là một trong những đơn mạnh nhất GPU ra có 2017 in

setupad-728x90.html

GTX 1660 SUPER vs RX Vega 64 Specifications Comparison

Board Design

GTX 1660 SUPER RX Vega 64
Board NumberPG161 SKU 26D05001
Length9 inches 229 mm11 inches 279 mm
Outputs1x DVI 1x HDMI 1x DisplayPort1x HDMI3x DisplayPort
Power Connectors1x 8-pin2x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP125 W295 W

Clock Speeds

GTX 1660 SUPER RX Vega 64
Boost Clock1785 MHz1536 MHz
GPU Clock1530 MHz1200 MHz
Memory Clock1750 MHz 14000 MHz effective 945 MHz 1890 MHz effective

Graphics Card

GTX 1660 SUPER RX Vega 64
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationGeForce 16Vega (RX Vega)
Launch Price229 USD499 USD
ProductionActiveActive
Release DateOct 29th, 2019Aug 7th, 2017

Graphics Features

GTX 1660 SUPER RX Vega 64
DirectX12.0 (12_1)12.0 (12_1)
OpenCL1.22
OpenGL4.64.6
Shader Model6.46.1
Vulkan1.1.1241.1.82

Graphics Processor

GTX 1660 SUPER RX Vega 64
ArchitectureTuringGCN 5.0
Die Size284 mm²510 mm²
GPU NameTU116Vega 10
GPU VariantTU116-300-A1 Vega 10 XT (215-0894200)
Process Size12 nm14 nm
Transistors6,600 million12,500 million

Memory

GTX 1660 SUPER RX Vega 64
Bandwidth336.0 GB/s 483.8 GB/s
Memory Bus192 bit 2048 bit
Memory Size6144 MB8192 MB
Memory TypeGDDR6HBM2

Render Config

GTX 1660 SUPER RX Vega 64
ROPs4864
Shading Units14084096
TMUs88256

Theoretical Performance

GTX 1660 SUPER RX Vega 64
FP16 (half) performance10,053 GFLOPS (2:1)25,166 GFLOPS (2:1)
FP32 (float) performance5,027 GFLOPS 12,583 GFLOPS
FP64 (double) performance157.1 GFLOPS (1:32)786.4 GFLOPS (1:16)
Pixel Rate85.68 GPixel/s98.30 GPixel/s
Texture Rate157.1 GTexel/s 393.2 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn