AMD Radeon RX 590
vs
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti

AMD Radeon RX 590
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
RX 590 GTX 980 Ti Sự khác biệt
AMD Radeon RX 590 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Giá ₫ 4,999,241.2 ₫ 14,460,421.9 9461180.7 (189%)
Năm 2018 2015 3 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 82C 83C 1 (1%)
Max fan tiếng ồn 42.5dB 53dB 10.5 (25%)
Đề nghị Power Supply 575W 600W 25 (4%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz ($306.99)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Low Quality Settings Low Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 185.8 FPS 190.5 FPS 4.7 (3%)
Trung bình 1440p hiệu suất 164.5 FPS 169.4 FPS 4.9 (3%)
Trung bình 4K hiệu suất 105.1 FPS 108.7 FPS 3.6 (3%)
Bộ nhớ 8 GB 6 GB 2 (25%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 77,791.9 ₫ 171,235.7 93443.8 (120%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 109,562.8 ₫ 235,478.3 125915.5 (115%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 191,092.5 ₫ 402,041.8 210949.3 (110%)
popover.html 96/100 73/100 23 (24%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp RX 590 từ GTX 980 Ti để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RX 590 nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

AMD Radeon RX 590
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
164
183.0
164
183.0
2019 Anthem
138
154.2
138
154.2
2019 Far Cry New Dawn
160
178.5
160
178.5
2019 Resident Evil 2
174
194.4
177
196.7
2019 Metro Exodus
128
143.2
129
144.2
2019 World War Z
183
204.0
176
196.0
2019 Gears of War 5
145
161.9
147
163.4
2019 F1 2019
159
177.2
161
179.1
2019 GreedFall
152
169.7
154
171.4
2019 Borderlands 3
134
149.6
135
150.8
2019 Call of Duty Modern Warfare
174
193.5
176
195.8
2019 Red Dead Redemption 2
123
137.2
124
138.1
2019 Need For Speed: Heat
141
157.4
142
158.7
2018 Call of Duty: Black Ops 4
192
214.1
180
201.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
130
145.5
127
142.0
2018 Final Fantasy XV
153
170.2
153
170.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
156
173.9
151
168.0
2018 Forza Horizon 4
159
177.5
176
196.0
2018 Fallout 76
182
203.1
195
217.0
2018 Hitman 2
163
181.2
172
192.0
2018 Just Cause 4
145
161.5
146
163.0
2018 Monster Hunter: World
149
166.0
150
167.7
2018 Strange Brigade
178
198.5
180
201.0
2018 Battlefield V
184
205.5
176
196.0
2017 Assassin's Creed Origins
148
165.3
144
160.0
2017 Destiny 2
190
211.6
191
213.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
142
158.0
153
170.0
2017 Fortnite Battle Royale
160
177.9
176
196.5
2017 Need For Speed: Payback
165
184.4
167
186.4
2017 For Honor
190
211.8
193
214.6
2017 Project CARS 2
161
179.8
163
181.7
2017 Forza Motorsport 7
176
196.2
178
198.6
2016 Overwatch
197
219.7
223
248.3
2016 Dishonored 2
142
158.7
144
160.2
2015 Grand Theft Auto V
151
168.4
163
182.0
2015 Rocket League
380
422.3
387
430.3
2015 Need For Speed
171
190.8
173
193.0
2015 Project CARS
168
187.1
170
189.2
2015 Rainbow Six Siege
231
257.6
235
261.5
2013 Crysis 3
181
201.9
204
227.5
2013 Battlefield 4
172
191.8
198
221.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
289
321.6
294
327.1
2009 League of Legends
462
513.8
471
524.1

2560x1440

AMD Radeon RX 590
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
132
165.3
132
165.3
2019 Anthem
117
146.4
117
146.4
2019 Far Cry New Dawn
131
164.4
131
164.4
2019 Resident Evil 2
133
167.2
135
168.8
2019 Metro Exodus
109
137.0
110
137.8
2019 World War Z
143
179.5
138
173.6
2019 Gears of War 5
118
148.5
119
149.6
2019 F1 2019
126
158.3
127
159.6
2019 GreedFall
123
154.0
124
155.2
2019 Borderlands 3
110
138.4
111
139.2
2019 Call of Duty Modern Warfare
136
170.9
138
172.5
2019 Red Dead Redemption 2
107
133.8
107
134.5
2019 Need For Speed: Heat
118
148.5
119
149.6
2018 Call of Duty: Black Ops 4
140
175.6
130
163.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
113
141.5
109
137.0
2018 Final Fantasy XV
122
153.7
122
153.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
121
151.3
120
150.0
2018 Forza Horizon 4
134
168.3
147
184.0
2018 Fallout 76
140
175.6
144
181.0
2018 Hitman 2
124
156.2
131
164.0
2018 Just Cause 4
119
148.9
120
150.0
2018 Monster Hunter: World
119
149.8
120
151.0
2018 Strange Brigade
137
172.3
139
173.9
2018 Battlefield V
146
182.9
144
180.0
2017 Assassin's Creed Origins
120
150.1
120
151.0
2017 Destiny 2
159
198.8
160
200.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
118
147.6
125
157.0
2017 Fortnite Battle Royale
123
154.4
133
166.6
2017 Need For Speed: Payback
131
164.5
132
166.0
2017 For Honor
135
169.0
136
170.7
2017 Project CARS 2
127
159.9
129
161.3
2017 Forza Motorsport 7
152
190.1
153
192.2
2016 Overwatch
148
186.0
164
205.8
2016 Dishonored 2
122
153.5
123
154.7
2015 Grand Theft Auto V
121
151.3
128
160.9
2015 Rocket League
193
242.3
196
245.7
2015 Need For Speed
138
173.6
140
175.4
2015 Project CARS
136
170.0
137
171.6
2015 Rainbow Six Siege
164
205.7
166
208.2
2013 Crysis 3
121
151.4
150
188.2
2013 Battlefield 4
130
163.5
146
182.7
2012 Counter-Strike: Global Offensive
230
288.0
234
292.6
2009 League of Legends
267
333.8
271
339.5

3840x2160

AMD Radeon RX 590
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
74
107.0
74
107.0
2019 Anthem
65
93.5
65
93.5
2019 Far Cry New Dawn
71
102.5
71
102.5
2019 Resident Evil 2
71
101.7
71
102.4
2019 Metro Exodus
63
91.1
64
91.6
2019 World War Z
79
113.8
77
110.5
2019 Gears of War 5
68
98.5
69
99.1
2019 F1 2019
73
104.9
73
105.7
2019 GreedFall
63
91.1
64
91.6
2019 Borderlands 3
61
88.4
62
88.8
2019 Call of Duty Modern Warfare
77
110.3
77
111.3
2019 Red Dead Redemption 2
62
89.3
62
89.8
2019 Need For Speed: Heat
68
98.5
69
99.1
2018 Call of Duty: Black Ops 4
74
106.3
74
107.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
65
92.9
65
93.0
2018 Final Fantasy XV
70
100.2
69
99.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
67
96.6
65
94.0
2018 Forza Horizon 4
79
113.6
86
123.0
2018 Fallout 76
77
110.0
79
113.0
2018 Hitman 2
70
101.4
74
106.0
2018 Just Cause 4
65
93.9
66
94.5
2018 Monster Hunter: World
64
92.5
65
93.0
2018 Strange Brigade
75
107.6
75
108.5
2018 Battlefield V
78
112.4
78
112.0
2017 Assassin's Creed Origins
70
100.2
70
100.0
2017 Destiny 2
82
117.3
82
118.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
66
95.4
70
101.0
2017 Fortnite Battle Royale
68
97.4
72
103.9
2017 Need For Speed: Payback
78
112.2
79
113.2
2017 For Honor
72
103.0
72
103.8
2017 Project CARS 2
81
116.8
82
117.9
2017 Forza Motorsport 7
99
142.4
100
144.2
2016 Overwatch
78
112.8
85
122.8
2016 Dishonored 2
76
109.4
77
110.4
2015 Grand Theft Auto V
65
92.9
69
98.8
2015 Rocket League
94
135.0
95
136.7
2015 Need For Speed
81
116.8
82
117.9
2015 Project CARS
81
116.8
82
117.9
2015 Rainbow Six Siege
82
117.7
83
118.8
2012 Counter-Strike: Global Offensive
164
235.7
167
239.8
2009 League of Legends
113
162.5
115
164.8
RX 590 vs GTX 980 Ti with i7-8700K vs i7-4790K at 1080p and low vs low settings
RX 590 vs GTX 980 Ti with i7-8700K vs i7-4790K at 1440p and low vs low settings
RX 590 vs GTX 980 Ti with i7-8700K vs i7-4790K at 4K and low vs low settings

AMD Radeon RX 590 / i7-8700K

Tại 1440p, RX 590 có thể nhấn 50-60 fps trên tất cả mọi thứ khá nhiều tại siêu, chỉ cần không có antialiasing, ít xung quanh occlusion và chuyển xuống bóng tối. Rõ ràng RX 590 là một thẻ có khả năng cao hơn một cách đáng kể, có thể chơi AAA tiêu đề tại 1080p/1440p với 50-60 khung hình/giây. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tuyệt RX 590 vời cho chống lại sự cạnh tranh trong ngân sách giữa phạm vi thẻ. Nó là đáng chú ý RX 590 rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RX 590 , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks.

adsense-leader.html

NVIDIA GeForce GTX 980 Ti / i7-4790K

Nó là đáng chú ý GTX 980 Ti rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ GTX 980 Ti , 6144 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Quyết định liệu để đầu tư tiền quá nhiều trong một GPU cao cấp GTX 980 Ti như đòi hỏi phải suy nghĩ cẩn thận.

setupad-728x90.html

RX 590 vs GTX 980 Ti Specifications Comparison

Board Design

RX 590 GTX 980 Ti
Board NumberC944-41PG600 SKU 30
Length9.5 inches 241 mm10.5 inches 267 mm
Outputs1x HDMI3x DisplayPort1x DVI1x HDMI3x DisplayPort
Power Connectors1x 8-pin1x 6-pin + 1x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP225 W250 W

Clock Speeds

RX 590 GTX 980 Ti
Boost Clock1545 MHz1076 MHz
GPU Clock1469 MHz1000 MHz
Memory Clock2000 MHz 8000 MHz effective1753 MHz 7012 MHz effective

Graphics Card

RX 590 GTX 980 Ti
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationPolaris (RX 500)GeForce 900
Launch Price279 USD649 USD
ProductionActiveActive
Release DateNov 15th, 2018Jun 2nd, 2015

Graphics Features

RX 590 GTX 980 Ti
DirectX12.0 (12_0)12.0 (12_1)
OpenCL21.2
OpenGL4.54.6
Shader Model66.1
Vulkan1.1.821.1.82

Graphics Processor

RX 590 GTX 980 Ti
ArchitectureGCN 4.0Maxwell 2.0
Die Size244 mm²601 mm²
GPU NamePolaris 30GM200
GPU VariantPolaris 30 XT (215-0922006)GM200-310-A1
Process Size12 nm28 nm
Transistors5,700 million8,000 million

Memory

RX 590 GTX 980 Ti
Bandwidth256.0 GB/s336.6 GB/s
Memory Bus256 bit384 bit
Memory Size8192 MB6144 MB
Memory TypeGDDR5GDDR5

Render Config

RX 590 GTX 980 Ti
ROPs3296
Shading Units23042816
TMUs144176

Theoretical Performance

RX 590 GTX 980 Ti
FP32 (float) performance7,119 GFLOPS (1:1)6,060 GFLOPS
FP64 (double) performance445.0 GFLOPS (1:16)189.4 GFLOPS (1:32)
Pixel Rate49.44 GPixel/s103.3 GPixel/s
Texture Rate222.5 GTexel/s189.4 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn