AMD Radeon RX 590
vs
AMD Radeon R9 FURY

AMD Radeon RX 590
AMD Radeon R9 FURY
RX 590 R9 FURY Sự khác biệt
AMD Radeon RX 590 AMD Radeon R9 FURY
Giá ₫ 4,999,241.2 ₫ 12,825,156.1 7825914.9 (157%)
Năm 2018 2015 3 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 82C C
Max fan tiếng ồn 42.5dB dB
Đề nghị Power Supply 575W 625W 50 (9%)
Benchmark CPU Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz ($369.89) Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz ($306.99)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 83.8 FPS 69.1 FPS 14.7 (18%)
Trung bình 1440p hiệu suất 59.5 FPS 51.5 FPS 8 (13%)
Trung bình 4K hiệu suất 34.1 FPS 30.4 FPS 3.7 (11%)
Bộ nhớ 8 GB 4 GB 4 (50%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 77,791.9 ₫ 185,719.5 107927.6 (139%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 109,562.8 ₫ 249,027.6 139464.8 (127%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 191,092.5 ₫ 421,898.6 230806.1 (121%)
popover.html 82/100 68/100 14 (17%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp R9 FURY từ RX 590 để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RX 590 nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

AMD Radeon RX 590
AMD Radeon R9 FURY
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
72
81.0
64
72.0
2019 Anthem
46
52.2
41
46.4
2019 Far Cry New Dawn
68
76.5
61
68.0
2019 Resident Evil 2
83
92.4
74
83.2
2019 Metro Exodus
37
41.2
33
37.1
2019 World War Z
91
102.0
81
91.0
2019 Gears of War 5
53
59.9
48
54.0
2019 F1 2019
67
75.2
60
67.7
2019 GreedFall
60
67.7
54
61.0
2019 Borderlands 3
42
47.6
38
42.8
2019 Call of Duty Modern Warfare
82
91.5
74
82.4
2019 Red Dead Redemption 2
31
35.2
28
31.7
2019 Need For Speed: Heat
49
55.4
44
49.9
2018 Call of Duty: Black Ops 4
100
112.1
76
85.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
39
43.5
34
38.0
2018 Final Fantasy XV
61
68.2
58
65.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
64
71.9
45
51.0
2018 Just Cause 4
53
59.5
48
53.6
2018 Monster Hunter: World
57
64.0
51
57.7
2018 Strange Brigade
86
96.5
78
86.9
2018 Battlefield V
93
103.5
74
83.0
2017 Assassin's Creed Origins
56
63.3
49
55.0
2017 Destiny 2
98
109.6
94
105.0
2017 Need For Speed: Payback
74
82.4
66
74.2
2017 For Honor
98
109.8
89
98.9
2017 Project CARS 2
70
77.8
63
70.0
2017 Forza Motorsport 7
84
94.2
76
84.9
2016 Dishonored 2
51
56.7
45
51.1
2015 Rocket League
288
320.3
259
288.4
2015 Need For Speed
79
88.8
71
79.9
2015 Project CARS
76
85.1
68
76.6
2015 Rainbow Six Siege
140
155.6
126
140.1
2012 Counter-Strike: Global Offensive
197
219.6
178
197.8
2009 League of Legends
370
411.8
333
370.8

2560x1440

AMD Radeon RX 590
AMD Radeon R9 FURY
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
48
60.3
42
53.6
2019 Anthem
33
41.4
29
36.8
2019 Far Cry New Dawn
47
59.4
42
52.8
2019 Resident Evil 2
49
62.2
44
56.0
2019 Metro Exodus
25
32.0
23
28.8
2019 World War Z
59
74.5
53
66.4
2019 Gears of War 5
34
43.5
31
39.1
2019 F1 2019
42
53.3
38
48.0
2019 GreedFall
39
49.0
35
44.1
2019 Borderlands 3
26
33.4
24
30.1
2019 Call of Duty Modern Warfare
52
65.9
47
59.3
2019 Red Dead Redemption 2
23
28.8
20
26.0
2019 Need For Speed: Heat
34
43.5
31
39.1
2018 Call of Duty: Black Ops 4
56
70.6
40
50.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
29
36.5
24
30.0
2018 Final Fantasy XV
38
48.7
36
46.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
37
46.3
28
36.0
2018 Fallout 76
56
70.6
57
72.0
2018 Just Cause 4
35
43.9
31
39.6
2018 Monster Hunter: World
35
44.8
32
40.4
2018 Strange Brigade
53
67.3
48
60.6
2018 Battlefield V
62
77.9
53
67.0
2017 Assassin's Creed Origins
36
45.1
35
44.0
2017 Destiny 2
75
93.8
72
90.0
2017 Need For Speed: Payback
47
59.5
42
53.6
2017 For Honor
51
64.0
46
57.7
2017 Project CARS 2
43
54.9
39
49.4
2017 Forza Motorsport 7
68
85.1
61
76.6
2016 Dishonored 2
38
48.5
34
43.7
2015 Rocket League
109
137.3
98
123.6
2015 Need For Speed
54
68.6
49
61.8
2015 Project CARS
52
65.0
46
58.5
2015 Rainbow Six Siege
80
100.7
72
90.6
2012 Counter-Strike: Global Offensive
146
183.0
131
164.8
2009 League of Legends
183
228.8
164
206.0

3840x2160

AMD Radeon RX 590
AMD Radeon R9 FURY
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
25
36.0
22
32.0
2019 Anthem
15
22.5
14
20.0
2019 Far Cry New Dawn
22
31.5
19
28.0
2019 Resident Evil 2
21
30.7
19
27.6
2019 Metro Exodus
14
20.1
12
18.1
2019 World War Z
29
42.8
26
38.2
2019 Gears of War 5
19
27.5
17
24.7
2019 F1 2019
23
33.9
21
30.5
2019 GreedFall
14
20.1
12
18.1
2019 Borderlands 3
12
17.4
10
15.7
2019 Call of Duty Modern Warfare
27
39.3
24
35.4
2019 Red Dead Redemption 2
12
18.3
11
16.5
2019 Need For Speed: Heat
19
27.5
17
24.7
2018 Call of Duty: Black Ops 4
24
35.3
23
34.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
15
21.9
14
21.0
2018 Final Fantasy XV
20
29.2
18
27.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
17
25.6
12
18.0
2018 Fallout 76
27
39.0
28
40.0
2018 Just Cause 4
16
22.9
14
20.6
2018 Monster Hunter: World
15
21.5
13
19.4
2018 Strange Brigade
25
36.6
23
33.0
2018 Battlefield V
28
41.4
18
26.0
2017 Assassin's Creed Origins
20
29.2
19
28.0
2017 Destiny 2
32
46.3
31
45.0
2017 Need For Speed: Payback
28
41.2
25
37.1
2017 For Honor
22
32.0
20
28.8
2017 Project CARS 2
32
45.8
28
41.2
2017 Forza Motorsport 7
49
71.4
45
64.3
2016 Dishonored 2
26
38.4
24
34.6
2015 Rocket League
44
64.0
40
57.7
2015 Need For Speed
32
45.8
28
41.2
2015 Project CARS
32
45.8
28
41.2
2015 Rainbow Six Siege
32
46.7
29
42.0
2012 Counter-Strike: Global Offensive
115
164.7
103
148.3
2009 League of Legends
64
91.5
57
82.4
RX 590 vs R9 FURY with i7-8700K vs i7-4790K at 1080p and ultra vs ultra settings
RX 590 vs R9 FURY with i7-8700K vs i7-4790K at 1440p and ultra vs ultra settings
RX 590 vs R9 FURY with i7-8700K vs i7-4790K at 4K and ultra vs ultra settings

AMD Radeon RX 590 / i7-8700K

Tại 1440p, RX 590 có thể nhấn 50-60 fps trên tất cả mọi thứ khá nhiều tại siêu, chỉ cần không có antialiasing, ít xung quanh occlusion và chuyển xuống bóng tối. Rõ ràng RX 590 là một thẻ có khả năng cao hơn một cách đáng kể, có thể chơi AAA tiêu đề tại 1080p/1440p với 50-60 khung hình/giây. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tuyệt RX 590 vời cho chống lại sự cạnh tranh trong ngân sách giữa phạm vi thẻ. Nó là đáng chú ý RX 590 rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ RX 590 , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks.

adsense-leader.html

AMD Radeon R9 FURY / i7-4790K

Tại 1440p, R9 FURY có thể nhấn 50-60 fps trên tất cả mọi thứ khá nhiều tại siêu, chỉ cần không có antialiasing, ít xung quanh occlusion và chuyển xuống bóng tối. Nó là đáng chú ý R9 FURY rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Với hiện 4096 tại MB RAM R9 FURY , có thể có rất ít bộ nhớ liên quan đến tắc nghẽn trong trò chơi hiện đại hơn.

setupad-728x90.html

RX 590 vs R9 FURY Specifications Comparison

Board Design

RX 590 R9 FURY
Board NumberC944-41C88003
Outputs1x HDMI3x DisplayPort1x HDMI3x DisplayPort
Power Connectors1x 8-pin2x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP225 W275 W

Clock Speeds

RX 590 R9 FURY
GPU Clock1469 MHz1000 MHz
Memory Clock2000 MHz 8000 MHz effective500 MHz 1000 MHz effective

Graphics Card

RX 590 R9 FURY
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationPolaris (RX 500)Pirate Islands (R9 300)
Launch Price279 USD549 USD
ProductionActiveActive
Release DateNov 15th, 2018Jul 10th, 2015

Graphics Features

RX 590 R9 FURY
DirectX12.0 (12_0)12.0 (12_0)
OpenCL22
OpenGL4.54.5
Shader Model66
Vulkan1.1.821.1.82

Graphics Processor

RX 590 R9 FURY
ArchitectureGCN 4.0GCN 3.0
Die Size244 mm²596 mm²
GPU NamePolaris 30Fiji
GPU VariantPolaris 30 XT (215-0922006)Fiji PRO CB (215-0862046)
Process Size12 nm28 nm
Transistors5,700 million8,900 million

Memory

RX 590 R9 FURY
Bandwidth256.0 GB/s512.0 GB/s
Memory Bus256 bit4096 bit
Memory Size8192 MB4096 MB
Memory TypeGDDR5HBM

Render Config

RX 590 R9 FURY
Compute Units3656
ROPs3264
Shading Units23043584
TMUs144224

Theoretical Performance

RX 590 R9 FURY
FP16 (half) performance7,119 GFLOPS (1:1)7,168 GFLOPS (1:1)
FP32 (float) performance7,119 GFLOPS (1:1)7,168 GFLOPS
FP64 (double) performance445.0 GFLOPS (1:16)448.0 GFLOPS (1:16)
Pixel Rate49.44 GPixel/s64.00 GPixel/s
Texture Rate222.5 GTexel/s224.0 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn