AMD Radeon RX 570
vs
AMD Radeon R9 390X

AMD Radeon RX 570
AMD Radeon R9 390X
RX 570 R9 390X Sự khác biệt
AMD Radeon RX 570 AMD Radeon R9 390X
Giá ₫ 2,873,395.6 ₫ 11,563,665.3 8690269.7 (302%)
Năm 2017 2015 2 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 74C 94C 20 (27%)
Max fan tiếng ồn 38dB 65dB 27 (71%)
Đề nghị Power Supply 470W 625W 155 (33%)
Benchmark CPU Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99) Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz ($306.99)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn High Quality Settings High Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 96.3 FPS 101.5 FPS 5.2 (5%)
Trung bình 1440p hiệu suất 63.5 FPS 68.4 FPS 4.9 (8%)
Trung bình 4K hiệu suất 34.5 FPS 38.3 FPS 3.8 (11%)
Bộ nhớ 4 GB 8 GB 4 (100%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 64,476.2 ₫ 150,678.1 86201.9 (134%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 88,771.6 ₫ 202,773.0 114001.4 (128%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 154,883.0 ₫ 342,004.2 187121.2 (121%)
popover.html 86/100 74/100 12 (14%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp RX 570 từ R9 390X để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RX 570 nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

AMD Radeon RX 570
AMD Radeon R9 390X
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
88
98.0
88
98.0
2019 Anthem
68
75.6
68
75.6
2019 Far Cry New Dawn
85
94.5
85
94.5
2019 Resident Evil 2
97
108.7
99
110.1
2019 Metro Exodus
61
67.9
61
68.5
2019 World War Z
104
116.0
106
118.0
2019 Gears of War 5
74
82.8
75
83.7
2019 F1 2019
85
95.0
86
96.2
2019 GreedFall
80
89.0
81
90.1
2019 Borderlands 3
65
73.0
66
73.7
2019 Call of Duty Modern Warfare
97
108.0
98
109.4
2019 Red Dead Redemption 2
56
63.1
57
63.6
2019 Need For Speed: Heat
71
79.2
72
80.0
2018 Call of Duty: Black Ops 4
103
115.0
93
104.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
55
62.2
62
69.0
2018 Final Fantasy XV
80
89.0
83
93.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
78
87.0
81
91.0
2018 Forza Horizon 4
78
87.0
82
92.0
2018 Fallout 76
86
96.0
85
95.0
2018 Hitman 2
74
83.0
73
82.0
2018 Just Cause 4
74
82.4
75
83.4
2018 Monster Hunter: World
77
86.1
78
87.1
2018 Strange Brigade
100
112.0
102
113.5
2018 Battlefield V
95
106.0
95
106.0
2017 Assassin's Creed Origins
72
80.0
75
84.0
2017 Destiny 2
109
122.0
116
129.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
70
78.0
75
84.0
2017 Fortnite Battle Royale
79
88.0
82
91.7
2017 Need For Speed: Payback
90
100.7
91
102.0
2017 For Honor
110
122.6
111
124.3
2017 Project CARS 2
87
97.0
88
98.2
2017 Forza Motorsport 7
99
110.2
100
111.6
2016 Ashes of the Singularity
71
79.4
77
86.5
2016 Hitman
102
114.1
100
111.9
2016 Rise of the Tomb Raider
92
102.5
93
104.0
2016 The Division
84
93.9
82
91.4
2016 Overwatch
104
116.2
110
123.2
2016 Dishonored 2
72
80.3
72
81.1
2015 DiRT Rally
113
126.3
132
146.8
2015 Grand Theft Auto V
76
85.3
83
93.1
2015 The Witcher 3
76
85.1
80
89.5
2015 Rocket League
261
290.5
265
295.4
2015 Need For Speed
95
105.8
96
107.2
2015 Project CARS
92
102.9
93
104.2
2015 Rainbow Six Siege
143
159.1
145
161.5
2013 Crysis 3
83
92.9
89
98.9
2013 Battlefield 4
92
102.5
108
120.2
2012 Counter-Strike: Global Offensive
189
210.2
192
213.6
2009 League of Legends
327
363.5
332
369.8

2560x1440

AMD Radeon RX 570
AMD Radeon R9 390X
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
52
65.9
52
65.9
2019 Anthem
40
51.2
40
51.2
2019 Far Cry New Dawn
52
65.2
52
65.2
2019 Resident Evil 2
54
68.6
55
69.6
2019 Metro Exodus
35
44.6
36
45.0
2019 World War Z
62
78.1
63
79.6
2019 Gears of War 5
42
53.7
43
54.3
2019 F1 2019
49
61.5
49
62.3
2019 GreedFall
46
58.1
47
58.8
2019 Borderlands 3
36
45.6
36
46.2
2019 Call of Duty Modern Warfare
57
71.6
58
72.6
2019 Red Dead Redemption 2
33
42.0
33
42.4
2019 Need For Speed: Heat
42
53.7
43
54.3
2018 Call of Duty: Black Ops 4
55
69.0
47
59.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
35
44.0
36
46.0
2018 Final Fantasy XV
46
58.0
48
61.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
42
53.0
45
57.0
2018 Forza Horizon 4
50
63.0
53
67.0
2018 Fallout 76
55
69.0
67
84.0
2018 Hitman 2
40
50.0
40
50.0
2018 Just Cause 4
43
54.0
43
54.7
2018 Monster Hunter: World
43
54.8
44
55.5
2018 Strange Brigade
58
72.7
58
73.7
2018 Battlefield V
56
70.0
56
70.0
2017 Assassin's Creed Origins
40
50.0
40
51.0
2017 Destiny 2
74
93.0
79
99.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
41
52.0
45
57.0
2017 Fortnite Battle Royale
42
53.3
44
56.1
2017 Need For Speed: Payback
53
66.4
53
67.4
2017 For Honor
56
70.1
56
71.1
2017 Project CARS 2
50
62.8
50
63.6
2017 Forza Motorsport 7
69
86.9
70
88.2
2016 Ashes of the Singularity
48
60.1
52
65.0
2016 Hitman
61
76.7
62
77.5
2016 Rise of the Tomb Raider
51
64.5
54
67.9
2016 The Division
49
62.1
49
61.7
2016 Overwatch
60
75.0
63
79.9
2016 Dishonored 2
46
57.7
46
58.4
2015 DiRT Rally
66
82.6
78
98.5
2015 Grand Theft Auto V
43
54.0
48
60.4
2015 The Witcher 3
45
57.0
48
60.5
2015 Rocket League
102
128.5
104
130.6
2015 Need For Speed
58
73.7
59
74.8
2015 Project CARS
56
70.8
57
71.8
2015 Rainbow Six Siege
79
99.3
80
100.8
2013 Crysis 3
42
53.7
48
60.8
2013 Battlefield 4
50
62.9
61
76.6
2012 Counter-Strike: Global Offensive
132
165.0
134
167.8
2009 League of Legends
161
201.5
164
205.0

3840x2160

AMD Radeon RX 570
AMD Radeon R9 390X
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
25
37.0
25
37.0
2019 Anthem
18
26.5
18
26.5
2019 Far Cry New Dawn
23
33.5
23
33.5
2019 Resident Evil 2
23
33.5
23
33.9
2019 Metro Exodus
17
25.1
17
25.4
2019 World War Z
30
43.0
30
43.9
2019 Gears of War 5
21
30.9
21
31.3
2019 F1 2019
25
36.0
25
36.5
2019 GreedFall
17
25.1
17
25.4
2019 Borderlands 3
16
22.9
16
23.1
2019 Call of Duty Modern Warfare
28
40.4
28
41.0
2019 Red Dead Redemption 2
16
23.6
16
23.9
2019 Need For Speed: Heat
21
30.9
21
31.3
2018 Call of Duty: Black Ops 4
25
37.0
27
39.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
18
26.0
19
28.0
2018 Final Fantasy XV
22
32.0
23
34.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
18
27.0
20
29.0
2018 Forza Horizon 4
26
38.0
28
41.0
2018 Fallout 76
25
37.0
31
45.0
2018 Hitman 2
18
27.0
18
27.0
2018 Just Cause 4
19
27.3
19
27.6
2018 Monster Hunter: World
18
26.2
18
26.5
2018 Strange Brigade
26
38.2
27
38.8
2018 Battlefield V
23
34.0
28
40.0
2017 Assassin's Creed Origins
16
24.0
21
31.0
2017 Destiny 2
32
46.0
34
49.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
19
28.0
21
30.0
2017 Fortnite Battle Royale
19
27.2
20
28.6
2017 Need For Speed: Payback
29
41.9
29
42.5
2017 For Honor
24
34.6
24
35.0
2017 Project CARS 2
31
45.5
32
46.2
2017 Forza Motorsport 7
46
65.9
46
67.0
2016 Overwatch
26
37.7
28
40.5
2016 Dishonored 2
27
39.7
28
40.2
2015 Grand Theft Auto V
17
24.3
21
30.2
2015 Rocket League
42
60.1
42
61.1
2015 Need For Speed
31
45.5
32
46.2
2015 Project CARS
31
45.5
32
46.2
2015 Rainbow Six Siege
32
46.2
32
46.9
2012 Counter-Strike: Global Offensive
98
140.4
100
142.9
2009 League of Legends
57
82.0
58
83.4
RX 570 vs R9 390X with i7-7700K vs i7-4790K at 1080p and high vs high settings
RX 570 vs R9 390X with i7-7700K vs i7-4790K at 1440p and high vs high settings
RX 570 vs R9 390X with i7-7700K vs i7-4790K at 4K and high vs high settings

AMD Radeon RX 570 / i7-7700K

Nó xuất hiện rằng RX 570 là một có khả năng hơn Mid-Range thẻ mà có thể chơi AAA tiêu đề tại 1080p với 60 khung hình/giây. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tuyệt RX 570 vời cho chống lại sự cạnh tranh trong ngân sách giữa phạm vi thẻ. Với hiện 4096 tại MB RAM RX 570 , có thể có rất ít bộ nhớ liên quan đến tắc nghẽn trong trò chơi hiện đại hơn.

adsense-leader.html

AMD Radeon R9 390X / i7-4790K

Tại 1440p, R9 390X có thể nhấn 50-60 fps trên tất cả mọi thứ khá nhiều tại siêu, chỉ cần không có antialiasing, ít xung quanh occlusion và chuyển xuống bóng tối. Rõ ràng R9 390X là một thẻ có khả năng cao hơn một cách đáng kể, có thể chơi AAA tiêu đề tại 1080p/1440p với 50-60 khung hình/giây. Nó là đáng chú ý R9 390X rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ R9 390X , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Điều quan trọng là phải biết R9 390X đó là nhiệt độ tải tối đa là rất cao và có thể yêu cầu giải pháp làm mát tuỳ chỉnh.

setupad-728x90.html

RX 570 vs R9 390X Specifications Comparison

Board Design

RX 570 R9 390X
Board NumberC940, D000C671, C679
Length9.5 inches 241 mm10.83 inches 275 mm
Outputs1x DVI1x HDMI3x DisplayPort2x DVI1x HDMI1x DisplayPort
Power Connectors1x 6-pin1x 6-pin + 1x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP120 W275 W

Clock Speeds

RX 570 R9 390X
GPU Clock1168 MHz1050 MHz
Memory Clock1750 MHz 7000 MHz effective1500 MHz 6000 MHz effective

Graphics Card

RX 570 R9 390X
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationPolaris (RX 500)Pirate Islands (R9 300)
Launch Price169 USD429 USD
ProductionActiveActive
Release DateApr 18th, 2017Jun 18th, 2015

Graphics Features

RX 570 R9 390X
DirectX12.0 (12_0)12.0 (12_0)
OpenCL22
OpenGL4.54.5
Shader Model66
Vulkan1.1.821.1.82

Graphics Processor

RX 570 R9 390X
ArchitectureGCN 4.0GCN 2.0
Die Size244 mm²438 mm²
GPU NamePolaris 20Grenada
GPU VariantPolaris 20 XL (215-0910052)Grenada XT (215-0880004)
Process Size14 nm28 nm
Transistors5,700 million6,200 million

Memory

RX 570 R9 390X
Bandwidth224.0 GB/s384.0 GB/s
Memory Bus256 bit512 bit
Memory Size4096 MB8192 MB
Memory TypeGDDR5GDDR5

Render Config

RX 570 R9 390X
Compute Units3244
ROPs3264
Shading Units20482816
TMUs128176

Theoretical Performance

RX 570 R9 390X
FP32 (float) performance5,095 GFLOPS5,914 GFLOPS
FP64 (double) performance318.5 GFLOPS (1:16)739.2 GFLOPS (1:8)
Pixel Rate39.81 GPixel/s67.20 GPixel/s
Texture Rate159.2 GTexel/s184.8 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn