AMD Radeon RX 570
vs
AMD Radeon R9 390X

AMD Radeon RX 570
AMD Radeon R9 390X
RX 570 R9 390X Sự khác biệt
AMD Radeon RX 570 AMD Radeon R9 390X
Giá ₫ 2,873,395.6 ₫ 11,563,665.3 8690269.7 (302%)
Năm 2017 2015 2 (0%)
Nhiệt độ tối đa ghi 74C 94C 20 (27%)
Max fan tiếng ồn 38dB 65dB 27 (71%)
Đề nghị Power Supply 470W 625W 155 (33%)
Benchmark CPU Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz ($354.99) Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz ($306.99)
CPU tác động trên FPS +0.0 FPS +0.0 FPS 0 (0%)
CPU tác động trên FPS% 0.0% 0.0% 0 (0%)
Thiết đặt chất lượng chuẩn Ultra Quality Settings Ultra Quality Settings
Hiệu suất trung bình 1080p 61.3 FPS 66.5 FPS 5.2 (8%)
Trung bình 1440p hiệu suất 44.5 FPS 49.4 FPS 4.9 (11%)
Trung bình 4K hiệu suất 25.5 FPS 29.3 FPS 3.8 (15%)
Bộ nhớ 4 GB 8 GB 4 (100%)
Chi phí 1080p trên mỗi khung hình ₫ 64,476.2 ₫ 150,678.1 86201.9 (134%)
1440p Chi phí cho mỗi khung hình ₫ 88,771.6 ₫ 202,773.0 114001.4 (128%)
Chi phí 4K trên mỗi khung hình ₫ 154,883.0 ₫ 342,004.2 187121.2 (121%)
popover.html 80/100 66/100 14 (17%)
Bản án của chúng tôi: Nâng cấp RX 570 từ R9 390X để không được khuyến khích vì nó là ít hơn 30% của cải tiến trong thực hiện. Nói chung, một bản nâng cấp hợp lý là từ 30% đến 50% hoặc hơn để biện minh cho việc mua phần cứng mới. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tốt hơn RX 570 nhiều cho.

Hiệu suất trò chơi tại cài đặt chất lượng đã chọn

Thay đổi thiết đặt chất lượng

1920x1080

AMD Radeon RX 570
AMD Radeon R9 390X
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
56
63.0
56
63.0
2019 Anthem
36
40.6
36
40.6
2019 Far Cry New Dawn
53
59.5
53
59.5
2019 Resident Evil 2
66
73.7
67
75.1
2019 Metro Exodus
29
32.9
30
33.5
2019 World War Z
72
81.0
74
83.0
2019 Gears of War 5
43
47.8
43
48.7
2019 F1 2019
54
60.0
55
61.2
2019 GreedFall
48
54.0
49
55.1
2019 Borderlands 3
34
38.0
34
38.7
2019 Call of Duty Modern Warfare
65
73.0
66
74.4
2019 Red Dead Redemption 2
25
28.1
25
28.6
2019 Need For Speed: Heat
39
44.2
40
45.0
2018 Call of Duty: Black Ops 4
72
80.0
62
69.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
24
27.2
30
34.0
2018 Final Fantasy XV
48
54.0
52
58.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
46
52.0
50
56.0
2018 Forza Horizon 4
46
52.0
51
57.0
2018 Fallout 76
54
61.0
54
60.0
2018 Hitman 2
43
48.0
42
47.0
2018 Just Cause 4
42
47.4
43
48.4
2018 Monster Hunter: World
45
51.1
46
52.1
2018 Strange Brigade
69
77.0
70
78.5
2018 Battlefield V
63
71.0
63
71.0
2017 Assassin's Creed Origins
40
45.0
44
49.0
2017 Destiny 2
78
87.0
84
94.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
38
43.0
44
49.0
2017 Fortnite Battle Royale
47
53.0
51
56.7
2017 Need For Speed: Payback
59
65.7
60
67.0
2017 For Honor
78
87.6
80
89.3
2017 Project CARS 2
55
62.0
56
63.2
2017 Forza Motorsport 7
67
75.2
68
76.6
2016 Ashes of the Singularity
39
44.4
46
51.5
2016 Hitman
71
79.1
69
76.9
2016 Rise of the Tomb Raider
60
67.5
62
69.0
2016 The Division
53
58.9
50
56.4
2016 Overwatch
73
81.2
79
88.2
2016 Dishonored 2
40
45.3
41
46.1
2015 DiRT Rally
82
91.3
100
111.8
2015 Grand Theft Auto V
45
50.3
52
58.1
2015 The Witcher 3
45
50.1
49
54.5
2015 Rocket League
229
255.5
234
260.4
2015 Need For Speed
63
70.8
64
72.2
2015 Project CARS
61
67.9
62
69.2
2015 Rainbow Six Siege
111
124.1
113
126.5
2013 Crysis 3
52
57.9
57
63.9
2013 Battlefield 4
60
67.5
76
85.2
2012 Counter-Strike: Global Offensive
157
175.2
160
178.6
2009 League of Legends
295
328.5
301
334.8

2560x1440

AMD Radeon RX 570
AMD Radeon R9 390X
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
37
46.9
37
46.9
2019 Anthem
25
32.2
25
32.2
2019 Far Cry New Dawn
36
46.2
36
46.2
2019 Resident Evil 2
39
49.6
40
50.6
2019 Metro Exodus
20
25.6
20
26.0
2019 World War Z
47
59.1
48
60.6
2019 Gears of War 5
27
34.7
28
35.3
2019 F1 2019
34
42.5
34
43.3
2019 GreedFall
31
39.1
31
39.8
2019 Borderlands 3
21
26.6
21
27.2
2019 Call of Duty Modern Warfare
42
52.6
42
53.6
2019 Red Dead Redemption 2
18
23.0
18
23.4
2019 Need For Speed: Heat
27
34.7
28
35.3
2018 Call of Duty: Black Ops 4
40
50.0
32
40.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
20
25.0
21
27.0
2018 Final Fantasy XV
31
39.0
33
42.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
27
34.0
30
38.0
2018 Forza Horizon 4
35
44.0
38
48.0
2018 Fallout 76
40
50.0
52
65.0
2018 Hitman 2
24
31.0
24
31.0
2018 Just Cause 4
28
35.0
28
35.7
2018 Monster Hunter: World
28
35.8
29
36.5
2018 Strange Brigade
42
53.7
43
54.7
2018 Battlefield V
40
51.0
40
51.0
2017 Assassin's Creed Origins
24
31.0
25
32.0
2017 Destiny 2
59
74.0
64
80.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
26
33.0
30
38.0
2017 Fortnite Battle Royale
27
34.3
29
37.1
2017 Need For Speed: Payback
37
47.4
38
48.4
2017 For Honor
40
51.1
41
52.1
2017 Project CARS 2
35
43.8
35
44.6
2017 Forza Motorsport 7
54
67.9
55
69.2
2016 Ashes of the Singularity
32
41.1
36
46.0
2016 Hitman
46
57.7
46
58.5
2016 Rise of the Tomb Raider
36
45.5
39
48.9
2016 The Division
34
43.1
34
42.7
2016 Overwatch
44
56.0
48
60.9
2016 Dishonored 2
30
38.7
31
39.4
2015 DiRT Rally
50
63.6
63
79.5
2015 Grand Theft Auto V
28
35.0
33
41.4
2015 The Witcher 3
30
38.0
33
41.5
2015 Rocket League
87
109.5
89
111.6
2015 Need For Speed
43
54.7
44
55.8
2015 Project CARS
41
51.8
42
52.8
2015 Rainbow Six Siege
64
80.3
65
81.8
2013 Crysis 3
27
34.7
33
41.8
2013 Battlefield 4
35
43.9
46
57.6
2012 Counter-Strike: Global Offensive
116
146.0
119
148.8
2009 League of Legends
146
182.5
148
186.0

3840x2160

AMD Radeon RX 570
AMD Radeon R9 390X
Năm Trò chơi Khung hình/giây
2019 Apex Legends
19
28.0
19
28.0
2019 Anthem
12
17.5
12
17.5
2019 Far Cry New Dawn
17
24.5
17
24.5
2019 Resident Evil 2
17
24.5
17
24.9
2019 Metro Exodus
11
16.1
11
16.4
2019 World War Z
23
34.0
24
34.9
2019 Gears of War 5
15
21.9
15
22.3
2019 F1 2019
18
27.0
19
27.5
2019 GreedFall
11
16.1
11
16.4
2019 Borderlands 3
9
13.9
9
14.1
2019 Call of Duty Modern Warfare
21
31.4
22
32.0
2019 Red Dead Redemption 2
10
14.6
10
14.9
2019 Need For Speed: Heat
15
21.9
15
22.3
2018 Call of Duty: Black Ops 4
19
28.0
21
30.0
2018 Assassin's Creed Odyssey
11
17.0
13
19.0
2018 Final Fantasy XV
16
23.0
17
25.0
2018 Shadow of the Tomb Raider
12
18.0
14
20.0
2018 Forza Horizon 4
20
29.0
22
32.0
2018 Fallout 76
19
28.0
25
36.0
2018 Hitman 2
12
18.0
12
18.0
2018 Just Cause 4
12
18.3
13
18.6
2018 Monster Hunter: World
12
17.2
12
17.5
2018 Strange Brigade
20
29.2
20
29.8
2018 Battlefield V
17
25.0
21
31.0
2017 Assassin's Creed Origins
10
15.0
15
22.0
2017 Destiny 2
25
37.0
28
40.0
2017 PlayerUnknown's Battlegrounds
13
19.0
14
21.0
2017 Fortnite Battle Royale
12
18.2
13
19.6
2017 Need For Speed: Payback
23
32.9
23
33.5
2017 For Honor
17
25.6
18
26.0
2017 Project CARS 2
25
36.5
26
37.2
2017 Forza Motorsport 7
39
56.9
40
58.0
2016 Overwatch
20
28.7
22
31.5
2016 Dishonored 2
21
30.7
21
31.2
2015 Grand Theft Auto V
10
15.3
14
21.2
2015 Rocket League
35
51.1
36
52.1
2015 Need For Speed
25
36.5
26
37.2
2015 Project CARS
25
36.5
26
37.2
2015 Rainbow Six Siege
26
37.2
26
37.9
2012 Counter-Strike: Global Offensive
91
131.4
93
133.9
2009 League of Legends
51
73.0
52
74.4
RX 570 vs R9 390X with i7-7700K vs i7-4790K at 1080p and ultra vs ultra settings
RX 570 vs R9 390X with i7-7700K vs i7-4790K at 1440p and ultra vs ultra settings
RX 570 vs R9 390X with i7-7700K vs i7-4790K at 4K and ultra vs ultra settings

AMD Radeon RX 570 / i7-7700K

Nó xuất hiện rằng RX 570 là một có khả năng hơn Mid-Range thẻ mà có thể chơi AAA tiêu đề tại 1080p với 60 khung hình/giây. Giá/tỷ lệ hiệu suất là tuyệt RX 570 vời cho chống lại sự cạnh tranh trong ngân sách giữa phạm vi thẻ. Với hiện 4096 tại MB RAM RX 570 , có thể có rất ít bộ nhớ liên quan đến tắc nghẽn trong trò chơi hiện đại hơn.

adsense-leader.html

AMD Radeon R9 390X / i7-4790K

Tại 1440p, R9 390X có thể nhấn 50-60 fps trên tất cả mọi thứ khá nhiều tại siêu, chỉ cần không có antialiasing, ít xung quanh occlusion và chuyển xuống bóng tối. Rõ ràng R9 390X là một thẻ có khả năng cao hơn một cách đáng kể, có thể chơi AAA tiêu đề tại 1080p/1440p với 50-60 khung hình/giây. Nó là đáng chú ý R9 390X rằng là một sức mạnh rất đói thẻ và đòi hỏi một đơn vị cung cấp Phong Nha điện. Trong điều kiện của bộ nhớ R9 390X , 8192 RAM của MB là quá đủ cho các trò chơi hiện đại và không nên gây ra bất kỳ bottlenecks. Điều quan trọng là phải biết R9 390X đó là nhiệt độ tải tối đa là rất cao và có thể yêu cầu giải pháp làm mát tuỳ chỉnh.

setupad-728x90.html

RX 570 vs R9 390X Specifications Comparison

Board Design

RX 570 R9 390X
Board NumberC940, D000C671, C679
Length9.5 inches 241 mm10.83 inches 275 mm
Outputs1x DVI1x HDMI3x DisplayPort2x DVI1x HDMI1x DisplayPort
Power Connectors1x 6-pin1x 6-pin + 1x 8-pin
Slot WidthDual-slotDual-slot
TDP120 W275 W

Clock Speeds

RX 570 R9 390X
GPU Clock1168 MHz1050 MHz
Memory Clock1750 MHz 7000 MHz effective1500 MHz 6000 MHz effective

Graphics Card

RX 570 R9 390X
Bus InterfacePCIe 3.0 x16PCIe 3.0 x16
GenerationPolaris (RX 500)Pirate Islands (R9 300)
Launch Price169 USD429 USD
ProductionActiveActive
Release DateApr 18th, 2017Jun 18th, 2015

Graphics Features

RX 570 R9 390X
DirectX12.0 (12_0)12.0 (12_0)
OpenCL22
OpenGL4.54.5
Shader Model66
Vulkan1.1.821.1.82

Graphics Processor

RX 570 R9 390X
ArchitectureGCN 4.0GCN 2.0
Die Size244 mm²438 mm²
GPU NamePolaris 20Grenada
GPU VariantPolaris 20 XL (215-0910052)Grenada XT (215-0880004)
Process Size14 nm28 nm
Transistors5,700 million6,200 million

Memory

RX 570 R9 390X
Bandwidth224.0 GB/s384.0 GB/s
Memory Bus256 bit512 bit
Memory Size4096 MB8192 MB
Memory TypeGDDR5GDDR5

Render Config

RX 570 R9 390X
Compute Units3244
ROPs3264
Shading Units20482816
TMUs128176

Theoretical Performance

RX 570 R9 390X
FP32 (float) performance5,095 GFLOPS5,914 GFLOPS
FP64 (double) performance318.5 GFLOPS (1:16)739.2 GFLOPS (1:8)
Pixel Rate39.81 GPixel/s67.20 GPixel/s
Texture Rate159.2 GTexel/s184.8 GTexel/s

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn