TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.8 FPS
1080p
212.0 FPS
1440p
117.4 FPS
1440p
154.7 FPS
2160p
67.5 FPS
2160p
89.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
195.8 FPS
1080p
247.0 FPS
1440p
136.4 FPS
1440p
173.7 FPS
2160p
76.5 FPS
2160p
98.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
216.8 FPS
1080p
268.0 FPS
1440p
163.4 FPS
1440p
200.7 FPS
2160p
92.5 FPS
2160p
114.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
262.8 FPS
1080p
314.0 FPS
1440p
222.4 FPS
1440p
259.7 FPS
2160p
138.5 FPS
2160p
160.1 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn