RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.0 FPS
1080p
160.8 FPS
1440p
100.0 FPS
1440p
117.4 FPS
2160p
58.0 FPS
2160p
67.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
172.0 FPS
1080p
195.8 FPS
1440p
119.0 FPS
1440p
136.4 FPS
2160p
67.0 FPS
2160p
76.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
193.0 FPS
1080p
216.8 FPS
1440p
146.0 FPS
1440p
163.4 FPS
2160p
83.0 FPS
2160p
92.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
239.0 FPS
1080p
262.8 FPS
1440p
205.0 FPS
1440p
222.4 FPS
2160p
129.0 FPS
2160p
138.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn