GTX TITAN BLACK So với R9 FURY - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX TITAN BLACK với i7-4770K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX TITAN BLACK with i7-4770K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
64.5 FPS
1080p
91.0 FPS
1440p
47.1 FPS
1440p
66.4 FPS
2160p
27.1 FPS
2160p
38.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.5 FPS
1080p
126.0 FPS
1440p
66.1 FPS
1440p
85.4 FPS
2160p
36.1 FPS
2160p
47.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
120.5 FPS
1080p
147.0 FPS
1440p
93.1 FPS
1440p
112.4 FPS
2160p
52.1 FPS
2160p
63.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
166.5 FPS
1080p
193.0 FPS
1440p
152.1 FPS
1440p
171.4 FPS
2160p
98.1 FPS
2160p
109.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn