RX VEGA 6 So với R9 M280X 2GB - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX VEGA 6 với i7-7700K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX VEGA 6 with i7-7700K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
15.0 FPS
1080p
30.2 FPS
1440p
11.0 FPS
1440p
22.0 FPS
2160p
6.3 FPS
2160p
12.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
50.0 FPS
1080p
65.2 FPS
1440p
30.0 FPS
1440p
41.0 FPS
2160p
15.3 FPS
2160p
21.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.0 FPS
1080p
86.2 FPS
1440p
57.0 FPS
1440p
68.0 FPS
2160p
31.3 FPS
2160p
37.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
117.0 FPS
1080p
132.2 FPS
1440p
116.0 FPS
1440p
127.0 FPS
2160p
77.3 FPS
2160p
83.7 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn