RX 590 So với GTX 980 Ti - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
102.0 FPS
1080p
94.0 FPS
1440p
74.5 FPS
1440p
68.6 FPS
2160p
42.8 FPS
2160p
39.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
137.0 FPS
1080p
129.0 FPS
1440p
93.5 FPS
1440p
87.6 FPS
2160p
51.8 FPS
2160p
48.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
158.0 FPS
1080p
150.0 FPS
1440p
120.5 FPS
1440p
114.6 FPS
2160p
67.8 FPS
2160p
64.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
204.0 FPS
1080p
196.0 FPS
1440p
179.5 FPS
1440p
173.6 FPS
2160p
113.8 FPS
2160p
110.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn