R9 M280X So với GTX 770M - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 770M với i7-3770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 770M with i7-3770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
31.5 FPS
1080p
29.0 FPS
1440p
23.0 FPS
1440p
21.2 FPS
2160p
13.2 FPS
2160p
12.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.5 FPS
1080p
64.0 FPS
1440p
42.0 FPS
1440p
40.2 FPS
2160p
22.2 FPS
2160p
21.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.5 FPS
1080p
85.0 FPS
1440p
69.0 FPS
1440p
67.2 FPS
2160p
38.2 FPS
2160p
37.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.5 FPS
1080p
131.0 FPS
1440p
128.0 FPS
1440p
126.2 FPS
2160p
84.2 FPS
2160p
83.2 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn