R9 M280X So với GTX 1050 Ti Mobile - World War Z Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


World War Z So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và GTX 1050 Ti Mobile với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K GTX 1050 Ti Mobile with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
31.5 FPS
1080p
34.3 FPS
1440p
23.0 FPS
1440p
25.1 FPS
2160p
13.2 FPS
2160p
14.5 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.5 FPS
1080p
69.3 FPS
1440p
42.0 FPS
1440p
44.1 FPS
2160p
22.2 FPS
2160p
23.5 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.5 FPS
1080p
90.3 FPS
1440p
69.0 FPS
1440p
71.1 FPS
2160p
38.2 FPS
2160p
39.5 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.5 FPS
1080p
136.3 FPS
1440p
128.0 FPS
1440p
130.1 FPS
2160p
84.2 FPS
2160p
85.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn