TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Wolfenstein II Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Wolfenstein II So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
274.8 FPS
1080p
268.3 FPS
1440p
197.7 FPS
1440p
204.2 FPS
2160p
117.8 FPS
2160p
124.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
309.8 FPS
1080p
303.3 FPS
1440p
216.7 FPS
1440p
223.2 FPS
2160p
126.8 FPS
2160p
133.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
330.8 FPS
1080p
324.3 FPS
1440p
243.7 FPS
1440p
250.2 FPS
2160p
142.8 FPS
2160p
149.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
376.8 FPS
1080p
370.3 FPS
1440p
302.7 FPS
1440p
309.2 FPS
2160p
188.8 FPS
2160p
195.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn