GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Total War: Warhammer Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Warhammer So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
92.0 FPS
1080p
101.6 FPS
1440p
69.0 FPS
1440p
77.7 FPS
2160p
39.0 FPS
2160p
45.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.0 FPS
1080p
136.6 FPS
1440p
88.0 FPS
1440p
96.7 FPS
2160p
48.0 FPS
2160p
54.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
148.0 FPS
1080p
157.6 FPS
1440p
115.0 FPS
1440p
123.7 FPS
2160p
64.0 FPS
2160p
70.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
194.0 FPS
1080p
203.6 FPS
1440p
174.0 FPS
1440p
182.7 FPS
2160p
110.0 FPS
2160p
116.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn