RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Total War: Warhammer Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Warhammer So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
103.5 FPS
1440p
86.0 FPS
1440p
77.7 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
44.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.0 FPS
1080p
138.5 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
96.7 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
53.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
166.0 FPS
1080p
159.5 FPS
1440p
132.0 FPS
1440p
123.7 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
69.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
212.0 FPS
1080p
205.5 FPS
1440p
191.0 FPS
1440p
182.7 FPS
2160p
117.0 FPS
2160p
115.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn