RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Total War: Warhammer Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Warhammer So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
78.1 FPS
1080p
86.5 FPS
1440p
63.2 FPS
1440p
65.0 FPS
2160p
29.0 FPS
2160p
36.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
113.1 FPS
1080p
121.5 FPS
1440p
82.2 FPS
1440p
84.0 FPS
2160p
38.0 FPS
2160p
45.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.1 FPS
1080p
142.5 FPS
1440p
109.2 FPS
1440p
111.0 FPS
2160p
54.0 FPS
2160p
61.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
180.1 FPS
1080p
188.5 FPS
1440p
168.2 FPS
1440p
170.0 FPS
2160p
100.0 FPS
2160p
107.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn