TITAN Xp So với RTX 2080 Ti - Total War: Warhammer II Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Warhammer II So sánh hiệu suất trò chơi - giữa TITAN Xp với i7-7700K và RTX 2080 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
TITAN Xp with i7-7700K RTX 2080 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.0 FPS
1080p
119.1 FPS
1440p
90.0 FPS
1440p
99.2 FPS
2160p
50.3 FPS
2160p
56.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
157.0 FPS
1080p
154.1 FPS
1440p
109.0 FPS
1440p
118.2 FPS
2160p
59.3 FPS
2160p
65.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
178.0 FPS
1080p
175.1 FPS
1440p
136.0 FPS
1440p
145.2 FPS
2160p
75.3 FPS
2160p
81.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
224.0 FPS
1080p
221.1 FPS
1440p
195.0 FPS
1440p
204.2 FPS
2160p
121.3 FPS
2160p
127.9 FPS

Compare i7-7700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn