RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - Total War: Warhammer II Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Warhammer II So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
111.0 FPS
1080p
105.9 FPS
1440p
88.0 FPS
1440p
78.2 FPS
2160p
50.0 FPS
2160p
43.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
146.0 FPS
1080p
140.9 FPS
1440p
107.0 FPS
1440p
97.2 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
52.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
167.0 FPS
1080p
161.9 FPS
1440p
134.0 FPS
1440p
124.2 FPS
2160p
75.0 FPS
2160p
68.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
213.0 FPS
1080p
207.9 FPS
1440p
193.0 FPS
1440p
183.2 FPS
2160p
121.0 FPS
2160p
114.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn