RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Total War: Warhammer II Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Total War: Warhammer II So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
99.0 FPS
1080p
122.0 FPS
1440p
71.0 FPS
1440p
90.0 FPS
2160p
40.0 FPS
2160p
50.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
157.0 FPS
1440p
90.0 FPS
1440p
109.0 FPS
2160p
49.0 FPS
2160p
59.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
155.0 FPS
1080p
178.0 FPS
1440p
117.0 FPS
1440p
136.0 FPS
2160p
65.0 FPS
2160p
75.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
201.0 FPS
1080p
224.0 FPS
1440p
176.0 FPS
1440p
195.0 FPS
2160p
111.0 FPS
2160p
121.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn