RX 5500 XT 4GB So với RX 470 - The Witcher 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


The Witcher 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 4GB với i7-8700K và RX 470 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 4GB with i7-8700K RX 470 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
72.4 FPS
1080p
47.6 FPS
1440p
40.8 FPS
1440p
35.3 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
107.4 FPS
1080p
82.6 FPS
1440p
59.8 FPS
1440p
54.3 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
128.4 FPS
1080p
103.6 FPS
1440p
86.8 FPS
1440p
81.3 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
174.4 FPS
1080p
149.6 FPS
1440p
145.8 FPS
1440p
140.3 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn