R9 M280X So với RX 560 Mobile - The Witcher 3 Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


The Witcher 3 So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và RX 560 Mobile với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K RX 560 Mobile with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
20.1 FPS
1080p
19.4 FPS
1440p
0.0 FPS
1440p
14.2 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
0.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
55.1 FPS
1080p
54.4 FPS
1440p
19.0 FPS
1440p
33.2 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
9.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
76.1 FPS
1080p
75.4 FPS
1440p
46.0 FPS
1440p
60.2 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
25.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.1 FPS
1080p
121.4 FPS
1440p
105.0 FPS
1440p
119.2 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
71.0 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn