RX 570 So với R9 380X - The Division Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


The Division So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 380X với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 380X with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
58.9 FPS
1080p
41.0 FPS
1440p
43.1 FPS
1440p
30.6 FPS
2160p
0.0 FPS
2160p
41.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
93.9 FPS
1080p
76.0 FPS
1440p
62.1 FPS
1440p
49.6 FPS
2160p
9.0 FPS
2160p
50.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
114.9 FPS
1080p
97.0 FPS
1440p
89.1 FPS
1440p
76.6 FPS
2160p
25.0 FPS
2160p
66.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.9 FPS
1080p
143.0 FPS
1440p
148.1 FPS
1440p
135.6 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
112.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn