RTX 2070 SUPER So với RTX 2060 SUPER - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2060 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2060 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
165.1 FPS
1080p
144.0 FPS
1440p
115.0 FPS
1440p
100.3 FPS
2160p
62.6 FPS
2160p
54.6 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
200.1 FPS
1080p
179.0 FPS
1440p
134.0 FPS
1440p
119.3 FPS
2160p
71.6 FPS
2160p
63.6 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
221.1 FPS
1080p
200.0 FPS
1440p
161.0 FPS
1440p
146.3 FPS
2160p
87.6 FPS
2160p
79.6 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
267.1 FPS
1080p
246.0 FPS
1440p
220.0 FPS
1440p
205.3 FPS
2160p
133.6 FPS
2160p
125.6 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn