GTX 1660 So với GTX 1660 Ti - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 với i7-8700K và GTX 1660 Ti với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 with i7-8700K GTX 1660 Ti with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
116.1 FPS
1080p
125.1 FPS
1440p
80.8 FPS
1440p
87.2 FPS
2160p
44.0 FPS
2160p
47.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
151.1 FPS
1080p
160.1 FPS
1440p
99.8 FPS
1440p
106.2 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
56.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
172.1 FPS
1080p
181.1 FPS
1440p
126.8 FPS
1440p
133.2 FPS
2160p
69.0 FPS
2160p
72.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
218.1 FPS
1080p
227.1 FPS
1440p
185.8 FPS
1440p
192.2 FPS
2160p
115.0 FPS
2160p
118.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn