GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
125.1 FPS
1080p
131.3 FPS
1440p
87.2 FPS
1440p
91.5 FPS
2160p
47.4 FPS
2160p
49.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
160.1 FPS
1080p
166.3 FPS
1440p
106.2 FPS
1440p
110.5 FPS
2160p
56.4 FPS
2160p
58.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
181.1 FPS
1080p
187.3 FPS
1440p
133.2 FPS
1440p
137.5 FPS
2160p
72.4 FPS
2160p
74.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
227.1 FPS
1080p
233.3 FPS
1440p
192.2 FPS
1440p
196.5 FPS
2160p
118.4 FPS
2160p
120.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn