GTX 1660 SUPER So với RX Vega 64 - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.0 FPS
1080p
131.3 FPS
1440p
84.0 FPS
1440p
91.5 FPS
2160p
46.0 FPS
2160p
49.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
156.0 FPS
1080p
166.3 FPS
1440p
103.0 FPS
1440p
110.5 FPS
2160p
55.0 FPS
2160p
58.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
177.0 FPS
1080p
187.3 FPS
1440p
130.0 FPS
1440p
137.5 FPS
2160p
71.0 FPS
2160p
74.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
223.0 FPS
1080p
233.3 FPS
1440p
189.0 FPS
1440p
196.5 FPS
2160p
117.0 FPS
2160p
120.8 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn