RX 590 So với R9 FURY - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.5 FPS
1080p
86.9 FPS
1440p
67.3 FPS
1440p
60.6 FPS
2160p
36.6 FPS
2160p
33.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.5 FPS
1080p
121.9 FPS
1440p
86.3 FPS
1440p
79.6 FPS
2160p
45.6 FPS
2160p
42.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.5 FPS
1080p
142.9 FPS
1440p
113.3 FPS
1440p
106.6 FPS
2160p
61.6 FPS
2160p
58.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
198.5 FPS
1080p
188.9 FPS
1440p
172.3 FPS
1440p
165.6 FPS
2160p
107.6 FPS
2160p
104.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn