RX 570 So với RX 480 - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và RX 480 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K RX 480 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.0 FPS
1080p
79.1 FPS
1440p
53.7 FPS
1440p
55.1 FPS
2160p
29.2 FPS
2160p
30.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.0 FPS
1080p
114.1 FPS
1440p
72.7 FPS
1440p
74.1 FPS
2160p
38.2 FPS
2160p
39.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.0 FPS
1080p
135.1 FPS
1440p
99.7 FPS
1440p
101.1 FPS
2160p
54.2 FPS
2160p
55.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.0 FPS
1080p
181.1 FPS
1440p
158.7 FPS
1440p
160.1 FPS
2160p
100.2 FPS
2160p
101.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn