RX 570 So với R9 FURY - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
77.0 FPS
1080p
86.9 FPS
1440p
53.7 FPS
1440p
60.6 FPS
2160p
29.2 FPS
2160p
33.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
112.0 FPS
1080p
121.9 FPS
1440p
72.7 FPS
1440p
79.6 FPS
2160p
38.2 FPS
2160p
42.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
133.0 FPS
1080p
142.9 FPS
1440p
99.7 FPS
1440p
106.6 FPS
2160p
54.2 FPS
2160p
58.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
179.0 FPS
1080p
188.9 FPS
1440p
158.7 FPS
1440p
165.6 FPS
2160p
100.2 FPS
2160p
104.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn