RX 5600 XT So với GTX 1070 Ti - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và GTX 1070 Ti với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
134.0 FPS
1080p
130.3 FPS
1440p
93.0 FPS
1440p
90.8 FPS
2160p
51.0 FPS
2160p
49.4 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
169.0 FPS
1080p
165.3 FPS
1440p
112.0 FPS
1440p
109.8 FPS
2160p
60.0 FPS
2160p
58.4 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
190.0 FPS
1080p
186.3 FPS
1440p
139.0 FPS
1440p
136.8 FPS
2160p
76.0 FPS
2160p
74.4 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
236.0 FPS
1080p
232.3 FPS
1440p
198.0 FPS
1440p
195.8 FPS
2160p
122.0 FPS
2160p
120.4 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn