RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
86.7 FPS
1080p
116.1 FPS
1440p
61.1 FPS
1440p
80.8 FPS
2160p
33.3 FPS
2160p
44.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
121.7 FPS
1080p
151.1 FPS
1440p
80.1 FPS
1440p
99.8 FPS
2160p
42.3 FPS
2160p
53.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
142.7 FPS
1080p
172.1 FPS
1440p
107.1 FPS
1440p
126.8 FPS
2160p
58.3 FPS
2160p
69.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
188.7 FPS
1080p
218.1 FPS
1440p
166.1 FPS
1440p
185.8 FPS
2160p
104.3 FPS
2160p
115.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn