R9 M280X So với R9 M280X 2GB - Strange Brigade Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Strange Brigade So sánh hiệu suất trò chơi - giữa R9 M280X với i7-4770K và R9 M280X 2GB với i7-4770K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
R9 M280X with i7-4770K R9 M280X 2GB with i7-4770K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
33.8 FPS
1080p
33.8 FPS
1440p
23.5 FPS
1440p
23.5 FPS
2160p
12.8 FPS
2160p
12.8 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
68.8 FPS
1080p
68.8 FPS
1440p
42.5 FPS
1440p
42.5 FPS
2160p
21.8 FPS
2160p
21.8 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
89.8 FPS
1080p
89.8 FPS
1440p
69.5 FPS
1440p
69.5 FPS
2160p
37.8 FPS
2160p
37.8 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
135.8 FPS
1080p
135.8 FPS
1440p
128.5 FPS
1440p
128.5 FPS
2160p
83.8 FPS
2160p
83.8 FPS

Compare i7-4770K vs i7-4770K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn