RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Shadow of War Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of War So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
126.0 FPS
1080p
154.6 FPS
1440p
89.0 FPS
1440p
116.6 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
68.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.0 FPS
1080p
189.6 FPS
1440p
108.0 FPS
1440p
135.6 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
77.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
182.0 FPS
1080p
210.6 FPS
1440p
135.0 FPS
1440p
162.6 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
93.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
228.0 FPS
1080p
256.6 FPS
1440p
194.0 FPS
1440p
221.6 FPS
2160p
124.0 FPS
2160p
139.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn