RTX 2070 SUPER So với RTX 2080 SUPER - Shadow of War Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of War So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 SUPER với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K RTX 2080 SUPER with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
126.0 FPS
1080p
137.0 FPS
1440p
89.0 FPS
1440p
106.0 FPS
2160p
53.0 FPS
2160p
65.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
161.0 FPS
1080p
172.0 FPS
1440p
108.0 FPS
1440p
125.0 FPS
2160p
62.0 FPS
2160p
74.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
182.0 FPS
1080p
193.0 FPS
1440p
135.0 FPS
1440p
152.0 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
90.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
228.0 FPS
1080p
239.0 FPS
1440p
194.0 FPS
1440p
211.0 FPS
2160p
124.0 FPS
2160p
136.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn