RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Shadow of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
136.9 FPS
1440p
76.0 FPS
1440p
96.8 FPS
2160p
42.0 FPS
2160p
52.9 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
145.0 FPS
1080p
171.9 FPS
1440p
95.0 FPS
1440p
115.8 FPS
2160p
51.0 FPS
2160p
61.9 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
166.0 FPS
1080p
192.9 FPS
1440p
122.0 FPS
1440p
142.8 FPS
2160p
67.0 FPS
2160p
77.9 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
212.0 FPS
1080p
238.9 FPS
1440p
181.0 FPS
1440p
201.8 FPS
2160p
113.0 FPS
2160p
123.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn