GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Shadow of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
75.0 FPS
1080p
74.0 FPS
1440p
50.0 FPS
1440p
49.0 FPS
2160p
26.0 FPS
2160p
26.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
110.0 FPS
1080p
109.0 FPS
1440p
69.0 FPS
1440p
68.0 FPS
2160p
35.0 FPS
2160p
35.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.0 FPS
1080p
130.0 FPS
1440p
96.0 FPS
1440p
95.0 FPS
2160p
51.0 FPS
2160p
51.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
177.0 FPS
1080p
176.0 FPS
1440p
155.0 FPS
1440p
154.0 FPS
2160p
97.0 FPS
2160p
97.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn