RX 590 So với GTX 980 Ti - Shadow of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 590 với i7-8700K và GTX 980 Ti với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 590 with i7-8700K GTX 980 Ti with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
71.9 FPS
1080p
66.0 FPS
1440p
46.3 FPS
1440p
45.0 FPS
2160p
25.6 FPS
2160p
23.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
106.9 FPS
1080p
101.0 FPS
1440p
65.3 FPS
1440p
64.0 FPS
2160p
34.6 FPS
2160p
32.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
127.9 FPS
1080p
122.0 FPS
1440p
92.3 FPS
1440p
91.0 FPS
2160p
50.6 FPS
2160p
48.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
173.9 FPS
1080p
168.0 FPS
1440p
151.3 FPS
1440p
150.0 FPS
2160p
96.6 FPS
2160p
94.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn