RX 570 So với R9 FURY - Shadow of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 570 với i7-7700K và R9 FURY với i7-4790K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 570 with i7-7700K R9 FURY with i7-4790K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
52.0 FPS
1080p
51.0 FPS
1440p
34.0 FPS
1440p
36.0 FPS
2160p
18.0 FPS
2160p
18.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
87.0 FPS
1080p
86.0 FPS
1440p
53.0 FPS
1440p
55.0 FPS
2160p
27.0 FPS
2160p
27.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
108.0 FPS
1080p
107.0 FPS
1440p
80.0 FPS
1440p
82.0 FPS
2160p
43.0 FPS
2160p
43.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
154.0 FPS
1080p
153.0 FPS
1440p
139.0 FPS
1440p
141.0 FPS
2160p
89.0 FPS
2160p
89.0 FPS

Compare i7-7700K vs i7-4790K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn