RX 5600 XT So với RTX 2060 - Shadow of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5600 XT với i7-8700K và RTX 2060 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5600 XT with i7-8700K RTX 2060 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
96.0 FPS
1080p
85.7 FPS
1440p
64.0 FPS
1440p
54.0 FPS
2160p
34.0 FPS
2160p
28.7 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
131.0 FPS
1080p
120.7 FPS
1440p
83.0 FPS
1440p
73.0 FPS
2160p
43.0 FPS
2160p
37.7 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
152.0 FPS
1080p
141.7 FPS
1440p
110.0 FPS
1440p
100.0 FPS
2160p
59.0 FPS
2160p
53.7 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
198.0 FPS
1080p
187.7 FPS
1440p
169.0 FPS
1440p
159.0 FPS
2160p
105.0 FPS
2160p
99.7 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn