RX 5500 XT 8GB So với GTX 1660 - Shadow of the Tomb Raider Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Shadow of the Tomb Raider So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RX 5500 XT 8GB với i7-8700K và GTX 1660 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RX 5500 XT 8GB with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
66.4 FPS
1080p
70.2 FPS
1440p
42.8 FPS
1440p
46.8 FPS
2160p
23.6 FPS
2160p
24.2 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
101.4 FPS
1080p
105.2 FPS
1440p
61.8 FPS
1440p
65.8 FPS
2160p
32.6 FPS
2160p
33.2 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
122.4 FPS
1080p
126.2 FPS
1440p
88.8 FPS
1440p
92.8 FPS
2160p
48.6 FPS
2160p
49.2 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
168.4 FPS
1080p
172.2 FPS
1440p
147.8 FPS
1440p
151.8 FPS
2160p
94.6 FPS
2160p
95.2 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn