RTX 2080 SUPER So với RTX 2080 - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2080 SUPER với i7-8700K và RTX 2080 với i7-8700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2080 SUPER with i7-8700K RTX 2080 with i7-8700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
638.0 FPS
1080p
596.4 FPS
1440p
273.0 FPS
1440p
255.6 FPS
2160p
128.0 FPS
2160p
119.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
673.0 FPS
1080p
631.4 FPS
1440p
292.0 FPS
1440p
274.6 FPS
2160p
137.0 FPS
2160p
128.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
694.0 FPS
1080p
652.4 FPS
1440p
319.0 FPS
1440p
301.6 FPS
2160p
153.0 FPS
2160p
144.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
740.0 FPS
1080p
698.4 FPS
1440p
378.0 FPS
1440p
360.6 FPS
2160p
199.0 FPS
2160p
190.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn