RTX 2070 SUPER So với TITAN Xp - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa RTX 2070 SUPER với i7-8700K và TITAN Xp với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
RTX 2070 SUPER with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
553.0 FPS
1080p
169.9 FPS
1440p
237.0 FPS
1440p
72.9 FPS
2160p
111.0 FPS
2160p
34.0 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
588.0 FPS
1080p
204.9 FPS
1440p
256.0 FPS
1440p
91.9 FPS
2160p
120.0 FPS
2160p
43.0 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
609.0 FPS
1080p
225.9 FPS
1440p
283.0 FPS
1440p
118.9 FPS
2160p
136.0 FPS
2160p
59.0 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
655.0 FPS
1080p
271.9 FPS
1440p
342.0 FPS
1440p
177.9 FPS
2160p
182.0 FPS
2160p
105.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn