GTX 1660 Ti So với RX Vega 64 - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 Ti với i7-8700K và RX Vega 64 với i7-7700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 Ti with i7-8700K RX Vega 64 with i7-7700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
410.6 FPS
1080p
435.8 FPS
1440p
176.0 FPS
1440p
186.8 FPS
2160p
82.1 FPS
2160p
87.1 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
445.6 FPS
1080p
470.8 FPS
1440p
195.0 FPS
1440p
205.8 FPS
2160p
91.1 FPS
2160p
96.1 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
466.6 FPS
1080p
491.8 FPS
1440p
222.0 FPS
1440p
232.8 FPS
2160p
107.1 FPS
2160p
112.1 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
512.6 FPS
1080p
537.8 FPS
1440p
281.0 FPS
1440p
291.8 FPS
2160p
153.1 FPS
2160p
158.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn