GTX 1660 SUPER So với GTX 1070 - Rocket League Điểm chuẩn hiệu suất trò chơi


Rocket League So sánh hiệu suất trò chơi - giữa GTX 1660 SUPER với i7-8700K và GTX 1070 với i7-6700K - ở Cài đặt chất lượng cực cao, trung bình và trung bình
GTX 1660 SUPER with i7-8700K GTX 1070 with i7-6700K

Chất lượng cực
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
386.0 FPS
1080p
401.5 FPS
1440p
165.0 FPS
1440p
172.1 FPS
2160p
77.0 FPS
2160p
80.3 FPS
Chất lượng cao
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
421.0 FPS
1080p
436.5 FPS
1440p
184.0 FPS
1440p
191.1 FPS
2160p
86.0 FPS
2160p
89.3 FPS
Chất lượng trung bình
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
442.0 FPS
1080p
457.5 FPS
1440p
211.0 FPS
1440p
218.1 FPS
2160p
102.0 FPS
2160p
105.3 FPS
Chất lượng thấp
Giải quyết Khung hình/giây
1080p
488.0 FPS
1080p
503.5 FPS
1440p
270.0 FPS
1440p
277.1 FPS
2160p
148.0 FPS
2160p
151.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-6700K


Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn